Piotr Antkowiak, Katarzyna Jackowska i Edeltrauda Zug z Różami Olesna

Piotr Antkowiak, Katarzyna Jackowska i Edeltrauda Zug z Różami Olesna

Podczas niedzielnych obchodów Dni Olesna poznaliśmy laureatów tegorocznych “Róż Olesna”.

Ustanowienie tej nagrody miało na celu wyróżnienie osób, ich działalności, twórczości, podkreślenia wybitnych osiągnięć, wyników, efektów pracy polegającej na popularyzowaniu pozytywnych wartości, działań wynikających z osobistego zaangażowania, poświęcenia, wytrwałości znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki.

W tym roku wyróżnieni zostali:

Edeltrauda Zug

Od urodzenia, czyli od 1957 r. jest mieszkanką Wojciechowa. Tutaj też założyła rodzinę, ma dwoje dzieci, a obecnie jest szczęśliwą babcią. Po ukończeniu szkoły o kierunku technicznym, rozpoczęła pracę w Oleśnie w Zakładach Zbożowo – Młynarskich. Następnie rozpoczęła pracę w oleskim oddziale Poczty Polskiej, gdzie pełniła funkcję naczelnika.
Jest osobą otwartą, komunikatywną, pracowitą i zna problemy swojej wsi i naszej Gminy. Wśród mieszkańców jest szanowana i ceniona za pracę na rzecz mieszkańców i dla dobra społeczności lokalnej. Dowodem na to jest fakt, iż po raz kolejny funkcję sołtysa oraz radnej Rady Miejskiej.

W okresie pełnienia tych funkcji doprowadziła do powstania Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi ” Św. Wojciecha”, Zespołu Caritas, strony internetowej Wojciechowa oraz drużyny piłki nożnej Kobiet BKS.

Z jej inicjatywy, wspólnie z mieszkańcami urządzono plac rekreacyjno – sportowy (Chatka pod brzozami), gdzie można miło, zdrowo i wesoło spędzić czas.
Potrafi zintegrować mieszkańców poprzez między innymi organizowanie festynów, rajdów rowerowych, dożynek i wigilii. Promuje Wojciechów w prasie, radiu jak i uczestniczy w konkursach, gdzie przedstawia swoją oraz wspólna pracę mieszkańców na rzecz rozwoju wsi.

Katarzyna Jackowska

Jest przede wszystkim mamą dwóch wspaniałych synów oraz od 2002 r. dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 4 w Oleśnie. Urodziła się w Oleśnie, w 1971 r., gdzie pobierała edukację w PSP Nr 3, Liceum Ogólnokształcącym im. Lotników Polskich, a następnie ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Wychowanie przedszkolne. Ukończyła także studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą, Logopedię. Jest również dyplomowanym instruktorem tańca. W 2011 roku za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty, a w 2012 roku za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Systematycznie doskonali swój warsztat pracy. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Bierze aktywny udział w spotkaniach i konferencjach. Jest współautorką licznych innowacyjnych programów nauczania.

Jako pierwszy dyrektor w Polsce, placówki publicznej, wprowadziła tzw. bilingualność w przedszkolu w zakresie języka niemieckiego. Jest pomysłodawczynią i współautorką kolorowanki o Oleśnie „Olesno uczy i bawi przedszkolaka”. Jej przedszkole realizuje wiele projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Współpracuje z przedszkolami z Potsdamu oraz Arnsberga oraz wyższymi uczelniami.

Zorganizowała również liczne akcje charytatywne dla dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami np.- dla Bartusia, dla Piotra, dla Antosi.
Niejednokrotnie organizowała uroczystości i spotkania edukacyjne dla wszystkich przedszkolaków z całej gminy. Aktywnie współpracuje z licznymi instytucjami i przedsiębiorcami w Oleśnie. Od pięciu lat jest organizatorką cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem zabawy karnawałowej dla społeczności lokalnej.

Pracę dyrektora rozpoczynała w placówce czterooddziałowej a na dzień dzisiejszy zarządza przedszkolem siedmiooddziałowym.

Redaguje miesięcznik przedszkolny – „Wieści przedszkola”, który jest źródłem informacji o przedszkolu oraz stronę internetową przedszkola.

Dzięki swojej pracy cieszy się dużym uznaniem i autorytetem wśród społeczności lokalnej. Stanowi autorytet dla swoich wychowanków i kolegów.

Piotr Antkowiak

Jest przedsiębiorcą i samorządowcem, który z pasją i ofiarnością wykonuje cyklicznie liczne zadania na rzecz lokalnej społeczności. Swą pracą przyczynił się do rozwoju samorządu terytorialnego. Trzy kadencje był radnym Rady Miejskiej w Oleśnie (2002-2014), w tym pełnił funkcje członka Komisji Finansów i Budżetu (2002-2014) oraz przewodniczącego Rady Miejskiej (2006-2014). Rzetelnie i fachowo kierował pracami Rady Miejskiej, profesjonalnie realizował powierzone sprawy wydając obiektywne rozstrzygnięcia merytoryczne i racjonalnie prowadził gospodarkę finansów publicznych.

Wzorowa współpraca Rady z Burmistrzem przyczyniła się do rozwoju Gminy.

Nie tylko upowszechnia ideę pomocy charytatywnej, ale i sam prowadzi działalność charytatywną na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uszycach, świadcząc systematycznie bezpośrednią pomoc fizyczną, finansową i materialną na jego funkcjonowanie. Czynnie uczestniczył w jego budowie i zainicjował powstanie dla absolwentów tej placówki, spółdzielni socjalnej pn. „Integracja”, wspierając członków w poszukiwaniu pracy i przekazując nieocenioną pomoc merytoryczną, rzeczową i finansową. Jako właściciel przedsiębiorstwa Rajpol Sp.j. od kilkunastu lat systematycznie wspiera finansowo gminne imprezy oświatowo-kulturalne i sportowe, placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły i przedszkola oraz rodziny o niskich dochodach z terenów wiejskich gminy Olesno, w szczególności podczas organizowanych akcji świątecznej pomocy

* informacja UM Olesno

* zdjęcia Mirosław Dedyk

Podziel się