Rządowa strategia omawiana w Oleśnie

Rządowa strategia omawiana w Oleśnie

Olesno jako jedyne miasto w województwie opolskim gościło krajowe konsultacje społeczne rządowej “Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które odbyły się w poniedziałek 26 września w Miejskim Domu Kultury.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodącą w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.

Główne założenia strategii przedstawił Adrian Czubak, wojewoda opolski:

– To dokument strategiczny, który opiera się przede wszystkim na bardzo precyzyjnym audycie sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju. W ramach tego audytu zostały zdefiniowane jego najważniejsze zagrożenia. Precyzyjnie omówiono na jakich filarach ma się oprzeć polskie życie gospodarcze i społeczne, aby te wszystkie trudności przezwyciężyć i aby Polska była państwem o bardzo silnej pozycji gospodarczej i społecznej.

W konsultacjach społecznych w Oleśnie uczestniczyli mieszkańcy, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz uczniowie.

*- Zdjęcia: Mirosław Dedyk.

 

Podziel się