Odszedł Feliks Kniejski – niezwykle zasłużony rzemieślnik

Odszedł Feliks Kniejski – niezwykle zasłużony rzemieślnik

Feliks Kniejski był jednym z najbardziej zasłużonych oleskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, który ostatnio zmagał się z chorobą. Feliks Kniejski zmarł w czwartek 17 listopada. 

Działalność rzemieślniczą rozpoczął w 1957 roku i mimo sędziwego wieku, prowadził ją do samego końca, czyli przez prawie 59 lat! W swoim zakładzie stolarskim jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu wyszkolił 52 uczniów.

Od wielu lat pracował społecznie na rzecz rozwoju rzemiosła w swoim regionie. Za swoją działalność rzemieślniczą otrzymał wszystkie możliwe odznaczenia i wyróżnienia w tym: najwyższe odznaczenie rzemieślnicze -,,Szabla Kilińskiego’’ w 2010 r.

Pełnił zaszczytne funkcje w latach 1993-97, i 2001-2013 – był Starszym Cechu, przez trzy kadencje był opiekunem młodzieży, pełnił funkcję członka Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Częstochowie i Opolu. Był członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu. Od 2013 r. był ,,Honorowym Prezesem Izby’’ Rzemieślniczej w Opolu i Honorowym Starszym Cechu w Oleśnie.

Od wielu lat uczestniczył w działalności Spółdzielni Rzemieślniczej Usługa w Oleśnie, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Należał do bardzo aktywnych członków Cechu. Za jego sprawą oleski Cech otrzymał nowy sztandar i nowe insygnia. Dbał o sprawy rzemieślników i przedstawiał je na różnych spotkaniach z władzami samorządowymi i państwowymi. Znany był ze swej działalności społecznej na rzecz swojego środowiska.

Pełnił wiele funkcji społecznych. Wykonał wiele nieodpłatnych prac na rzecz swojego środowiska. Wielką wagę przywiązywał do prac związanych z renowacją zabytków sakralnych. Był sponsorem w oleskich szkołach. Za swą pracę społeczną został uhonorowany przez burmistrza Olesna -,,Różą Olesna w 2007 r.

Feliks Kniejski otrzymał wiele listów pochwalnych i dyplomów, od instytucji, szkół, Urzędu Gminy i Starostwa i Izby Rzemieślniczej.

W czasie swej działalności w Zarządzie Cechu zdobył sympatię wielu rzemieślników. Zarząd Cechu bardzo wysoko cenił Jego fachowość i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków rzemieślniczych i Starszego Cechu. Dzięki zaangażowaniu w działalność Cechu, zrzeszenie oleskich rzemieślników należało i należy do jednej z najbardziej prężnych organizacji w województwie opolskim.


*- Informacja i zdjęcie: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się