Oleśnianin odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Oleśnianin odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Internowany w stanie wojennym aktywny działacz podziemia antykomunistycznego – Gerard Żakowski został odznaczony w piątek 2 grudnia przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr. Jarosława Szarka Krzyżem Wolności i Solidarności.

W sali reprezentacyjnej Muzeum Częstochowskiego odbyła się uroczystość uhonorowania działaczy opozycji niepodległościowej z lat 1956-1989 odznaczeniami państwowymi, nadawanymi przez Prezydenta RP na wniosek prezesa IPN. Wśród ponad trzydziestu wyróżnionych znalazł się mieszkaniec Olesna, Gerard Żakowski.

Był on nominowany do przyznania odznaczenia państwowego za działalność niepodległościową już przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego tragiczna śmierć uniemożliwiła tę realizację. W 30-tą rocznicę „Solidarności” Gerard Żakowski otrzymał w 2010 r. odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” z rąk ówczesnego marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebestę.

dsc_0055Żakowski będąc aktywnym opozycjonistą przeciwko władzy ludowej był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Częstochowie w ramach SOS . Studiując na kierunku wychowanie plastyczne w WSP w Częstochowie zaangażował się w tworzenie na swojej uczelni Niezależnego Zrzeszenia Studentów, którego był współzałożycielem. Od kwietnia 1981 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Uczelnianej. Od 1980 r. był członkiem Rady Koordynacyjnej NZS Politechniki Częstochowskiej i WSP.

W listopadzie 1980 r. uczestniczył w proteście zorganizowanym w klubie „Ikar”. W latach 1980-1981 współredagował „Igłę”. W 1981 r. był współzałożycielem Studenckiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania- KOWzP przy NZS WSP. W dniach 16-18 lutego 1981 r. współorganizował strajk okupacyjny na WSP ws. Rejestracji NZS. Był jednym z inicjatorów i twórców wiecu w obronie więźniów politycznych zorganizowanego w dniu 25 maja 1981 r. w Częstochowie. W listopadzie i grudniu 1981 r., podczas strajku okupacyjnego w WSP, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Strajkowego.

Od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu- Załężu i Nowym Łupkowie. Po zwolnieniu, przez jakiś czas, był pozbawiony możliwości wykonywania zawodu nauczyciela. Od 1982 r. do 1985 r. uczył wychowania plastycznego w SP nr 3 w Oleśnie. W listopadzie 1984 r. zbierał podpisy pod protestem do władz po śmierci ks. J. Popiełuszki. W latach 1985-1990 pracował w Muzeum w Oleśnie. Od 1988 r. jest członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Oleskiej, w latach 1989-1998 był współredaktorem „Oleskiego Telegrafu”.

z_iwona_pasternak_wspolzalozycielka_nzs_na_wsp_w_czestochowieOd 1990 r. uczył wychowania plastycznego w oleskich szkołach. W 1998 r. został kierownikiem Urzędu Rejonowego w Oleśnie. W latach 1999-2002 pracował na stanowisku kierownika oddziału paszportów w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Przez 10 lat pełnił funkcję naczelnika wydziału komunikacji Urzędu Miasta Opola.

Serdecznie gratulujemy Gerardowi Żakowskiemu, który należy do szacownego grona odznaczonych za działalność, wymagającą odwagi i wielkiego poświęcenia, za organizowanie strajków, demonstracji, redagowanie pism, ulotek, odezw, drukowanie oraz kolportaż antykomunistycznych wydawnictw, za aresztowania i internowanie, za utratę pracy, rewizje, przesłuchania, szykany wobec rodzin i zakaz wyjazdu z kraju. Za walkę o niepodległość i suwerenność Polski.

*- Informacja i zdjęcia: Oleskie Muzeum Regionalne.

Podziel się