Olesno wyda w tym roku ponad 15 milionów na inwestycje

Olesno wyda w tym roku ponad 15 milionów na inwestycje

W czwartek 22 grudnia podczas XXX Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie jednogłośnie uchwalono projekt budżetu gminy na 2017 rok. W tym roku na inwestycje zaplanowano ponad 15 milionów złotych.

W budżecie gminy Olesno po stronie inwestycji widnieje kwota 15 489 175 złotych, co stanowi ponad 21% budżetu. To najwyższy udział środków inwestycyjnych w budżecie od 5 lat.

Dochody gminy w 2017 roku mają wynieść: 66 286 693 złotych, wydatki 71 300 028 złotych, deficyt 5 013 335 złotych.

Gmina Olesno mocno postawiła na infrastrukturę drogową i sanitarną. Oto zaplanowane inwestycje:

  • Remont dróg osiedla Walce (ul. Wronczyńska, ul. Wachowska, ul. Słoneczna, ul. Kilińskiego, ul. Minkusa, ul. Grunwaldzka).
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 – ul. Częstochowskiej (Olesno-Świercze) wraz z budową ronda w Świerczu (skrzyżowanie ul. Wygodzkiej, ul. Studnitza i ul. Częstochowskiej).
  • Partycypacja w budowie gminnego odcinka drogi powiatowej Olesno- Kolonia Biskupska-Radłów.
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w kierunku Dobrodzienia wraz z budową ścieżki rowerowej.
  • Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sienkiewicza do ul. Biskupickiej.
  • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej (ul. Lipowa ul. Klonowa, ul.Opolska, ul. Stobrówki, ul. Kluczborska, ul. Wesoła , ul. Rolnicza, ul. Kolejowa, ul. Sądowa, ul. Targowa, ul. Chopina, ul. Murka, ul. Minkusa, ul. Częstochowska).

Oprócz tego planowana jest również modernizacja Oleskiej Biblioteki Publicznej, termomodernizacja Domu Harcerza i Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie, budowa windy i instalacja klimatyzacji w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w Oleśnie.

Zdjęcie: Mirosław Dedyk.

Podziel się