• Home »
  • Informacje »
  • Kolejne oleskie tereny inwestycyjne w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Kolejne oleskie tereny inwestycyjne w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W dniu 16 grudnia 2016 roku Prezes Rady Ministrów, Beata Szydło podpisała rozporządzenie poszerzające obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o inwestycyjne tereny gminy Olesno.

Na włączenie kolejnych terenów do specjalnej strefy, gmina czekała prawie półtora roku. Ponad 5 ha oleskiej strefy jest już zagospodarowane. W latach 2014-2015 podjęto uchwałę, aby włączyć prawie 32 ha, należące do gminy Olesno oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

– Jednocześnie wykonaliśmy szereg udogodnień i w pełni uzbroiliśmy te tereny, dzięki czemu stały się one bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów – mówi Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. – Wybudowaliśmy sieć wodociągową, kanalizacyjną, światłowodową oraz gazową przy ulicy Leśnej. Znajduje się tam także sieć energetyczna z możliwością dostarczenia mocy energetycznej 5 MW. Mamy nadzieję, że do istniejących już przedsiębiorstw, dojdą kolejne, które stworzą nowe miejsca pracy. Przygotowaliśmy 9 działek o różnorodnej powierzchni od 0,7 ha do 14 ha.

W sumie granicami specjalnej strefy ekonomicznej objęto 31,5440 ha, w tym:

  • 10,0572 ha – własność gminy Olesno,
  • 21,4868 ha – własność Skarbu Państwa w zasobie ANR.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne gminy Olesno obejmują łącznie 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), z czego ponad 36 ha jest objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Przeznaczone są pod zabudowę usługowo-produkcyjną, dla przemysłu, usług produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Oleskie tereny są bardzo dobrze skomunikowane z drogami wojewódzkimi oraz drogą krajową nr 11 przez nowo wybudowaną ulicę Wygodzką.

Przedsiębiorcy, którzy zainwestują na opisanym powyżej obszarze, mogą liczyć na szereg ulg związanych z zasadami inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych. Małe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z ulg podatkowych CIT nawet 55% kosztów inwestycji do 2026 roku.

– W najbliższych miesiącach planujemy, w celu uatrakcyjnienia i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oleskich terenów, we współpracy z Zarządem Wojewódzkim, duże inwestycje drogowe, m.in. budowę największego w Oleśnie ronda pięciowlotowego, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Częstochowskiej do ul. Leśnej i włączenie ul. Wygodzkiej do drogi krajowej nr 11 poprzez budowę skrzyżowania z DK 11 w Grodzisku – informuje Sylwester Lewicki – Warto zauważyć, że kilka międzynarodowych firm audytorskich bardzo wysoko oceniło poziom przygotowania i atrakcyjność oleskich terenów inwestycyjnych.

*- Informacja i zdjęcie: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się