• Home »
  • Informacje »
  • Odszkodowanie po wypadku, a ugoda z zakładem ubezpieczeń. Sprawdź, zanim podpiszesz dokumenty!

Odszkodowanie po wypadku, a ugoda z zakładem ubezpieczeń. Sprawdź, zanim podpiszesz dokumenty!

Odszkodowanie po wypadku, a ugoda z zakładem ubezpieczeń. Sprawdź, zanim podpiszesz dokumenty!

Poszkodowani zgłaszający roszczenie do Towarzystwa Ubezpieczeniowego zgodnie z literą prawa w ciągu 30 dni otrzymują odpowiedź o odmowie lub wypłacie odszkodowania. W wielu przypadkach ubezpieczyciel podsuwa roszczącemu ugodę. Przed złożeniem podpisu warto poznać wady i zalety tego rozwiązania.

Ugoda korzystna dla poszkodowanego, czy ubezpieczyciela?

Osoby, które ucierpiały w wypadku samochodowym bardzo liczą na godną rekompensatę pieniężną za poniesiony ból i cierpienie. Uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienie to szansa na szybki powrót do życia sprzed wypadku. Dlatego poszkodowani widząc sumę zaproponowaną w ugodzie przez ubezpieczyciela często bez zastanowienia składają podpis. Wizja rychłego wpływu pieniędzy na konto skutecznie odbiera racjonalny tok myślenia. Dlatego należy podkreślić, że przed złożeniem, jakiegokolwiek podpisu należy upewnić się, że zaproponowana stawka rekompensuje doznaną szkodę. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe to instytucje nastawione na zysk, które bardzo dbają o swój interes ekonomiczny. Dlaczego poszkodowani otrzymują ugodę? Poznaj wady zawierania porozumienia z ubezpieczycielem.

  • Wypłata niskiego odszkodowania – Ubezpieczycielowi zależy na szybkim zamknięciu postępowania. Po złożeniu podpisu godzimy się często na rażąco niskie świadczenie. Najbardziej dotkliwej straty doznają poszkodowani w ramach zadośćuczynienia. Różnica w proponowanych świadczeniach jest kolosalna, obecnie sądy orzekają kilkukrotnie wyższe odszkodowania dla poszkodowanych! Obserwując pracę kancelarii odszkodowanie z OC sprawcy potrafi być z pomocą prawnika nawet o 60% wyższe.
  • Zamknięcie drogi do innych świadczeń – nie posiadając odpowiedniej wiedzy prawnej często poszkodowani nie występują od razu o wszystkie należne im roszczenia. Kiedy ubezpieczyciel nakłoni do podpisania ugody poszkodowany już nigdy nie będzie mógł wystąpić o inne świadczenia. Nie ma już możliwości dochodzenia innych roszczeń od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Roszczący często są wprowadzani w błąd, że skierowanie sprawy na etap sądowy jest kolejnym krokiem do wyższych pieniędzy. Niestety po podpisaniu ugody decydując się na postępowanie sądowe poniesiemy niepowodzenie, a to wygeneruje koszty (zwrot kosztów reprezentacji strony przeciwnej).

Ugoda dla osób, którym zależy na czasie

Porozumienie z ubezpieczycielem to rozwiązanie, które może zadowolić niektórych poszkodowanych. Zaletą ugody jest bez wątpienia szybkie zakończenie procedury odszkodowawczej i niezwłoczne wypłacanie zaproponowanej sumy. To rozwiązanie korzystne, jeśli poszkodowany musi niezwłocznie zapłacić za prywatne leczenie, czy operację. Ugoda to rozwiązanie dedykowane też dla osób, które nie chcą korzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Niestety dalsze dochodzenie roszczeń wymaga fachowej wiedzy prawnej i doświadczenia. Samodzielne batalie w sądzie mogą zakończyć się niepowodzeniem. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że wyższe środki pieniężne są poszkodowanym należne i nie warto odbierać sobie możliwości ich dochodzenia.


*- Materiał partnera.

Podziel się