• Home »
  • Informacje »
  • Licytacja nieruchomości przez komornika. Jak wygląda procedura licytacji mieszkania w praktyce?

Licytacja nieruchomości przez komornika. Jak wygląda procedura licytacji mieszkania w praktyce?

Licytacja nieruchomości przez komornika. Jak wygląda procedura licytacji mieszkania w praktyce?

Egzekucja komornicza to bardzo ważny etap odzyskiwania należności od każdego wierzyciela. Kończąc pomyślnie postępowanie sądowe oczekujemy, że komornik stosując przymus odzyska szybko należne nam pieniądze. Jednym ze sposobów prowadzenia egzekucji jest licytacja nieruchomości dłużnika. W niniejszym artykule przybliżymy procedurę zbywania mieszkania przez komornika.

Licytacja nieruchomości sposobem na odzyskanie długu

Wierzyciel lub kancelaria prawna w imieniu swojego klienta ma prawo po skutecznie zakończonym postępowaniu sądowym wkroczyć na ścieżkę egzekucji komorniczej. Sposobów prowadzenia licytacji przez komornika sądowego jest wiele. Ich wybór zależy od ustalenia składników majątkowych dłużnika. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje bardzo często usługę wywiadu gospodarczego, który umożliwia ustalenie majątku dłużnika. Jednym ze sposobów prowadzenia egzekucji komorniczej jest licytacja nieruchomości, która polega na publicznej sprzedaży mieszkania lub domu, w której uczestniczą osoby zainteresowane jej zakupem. Należy podkreślić, że licytacja może objąć nieruchomości własnościowe, ale też mieszkania spółdzielcze własnościowe. Dodatkowo na licytację może zostać wystawiona nieruchomość, która nie ma ustanowionej hipoteki, ale też wcześniej przez wierzyciela obarczona np. zabezpieczeniem sądowym lub hipoteką (np. umowa kredytowa z bankiem). Licytacja może być przeprowadzona tylko względem nieruchomości, która jest własnością dłużnika.

Jak przebiega licytacja nieruchomości dłużnika?

Procedura licytacji nieruchomości obejmuje kilka etapów:

  • zajęcie nieruchomości i wezwanie do uregulowania zadłużenia dłużnika w terminie 2 tygodni – komornik dokonuje też wpisu do hipoteki nieruchomości o wszczęciu egzekucji. Wierzyciel, którego dłużnik nie wywiązał się ze spłaty zobowiązania ma prawo wystąpić do komornika o przygotowanie opisu nieruchomości wraz z oszacowaniem jej wartości przez biegłego.
  • ogłoszenie terminu przeprowadzenia licytacji – o terminie licytacji decyduje komornik i sąd, który nadzoruje postępowanie. Należy nadmienić, że licytacja nie może odbyć się wcześniej, niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się oszacowania i opisu nieruchomości. Informacja o licytacji komorniczej publikowana jest w kilku miejscach m. in. w lokalnym dzienniku o szerokim zasięgu, na portalu internetowym z licytacjami komorniczymi, a także w siedzibie gminy.
  • licytacja nieruchomości – do przeprowadzenia licytacji z nieruchomości potrzbny jest minimum jeden licytant. Cena wywoławcza nieruchomości w pierwszym terminie wynosi 3/4 ceny oszacowania. Jeśli nie znajdzie się kupiec na dany lokal mieszkalny ustalany jest drugi termin i wtedy cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości nieruchomości. W przypadku braku chętnych do nabycia lokalu i nie przejęcie przez wierzyciela nieruchomości egzekucja ulega umorzeniu. Kolejna może zostać wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy. W licytacji nie może uczestniczyć: komornik, dłużnik, małżonkowie, dzieci i rodzice. Każda osoba, która chce przystąpić do licytacji zobowiązana jest do uiszczenia rękojmi, która wynosi 1/10 sumy oszacowania nieruchomości. Wpłacona suma w przypadku wygranej przechodzi na poczet ceny nieruchomości. Przegranym rękojmia jest zawsze zwracana. Warto zaznaczyć, że cena za lokal może być podbijana przez uczestników.

*- Materiał partnera.

Podziel się