Uwaga! Niebezpieczne powietrze

Uwaga! Niebezpieczne powietrze

Stacja pomiarowa w Oleśnie wskazuje na fatalne zanieczyszczenie powietrza. 300 mikrogramów na metr sześcienny to poziom alarmowy dla stężenia 24-godzinnego. W środę 15 lutego o godzinie 9.00 podano wynik 384 mikrogramów na metr sześcienny. Zaleca się ograniczenie czasu przebywania na powietrzu do minimum.

Dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Nie powinna być przekraczana więcej niż 35 dni w ciągu roku.

Pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów absorbowane są w górnych drogach oddechowych i większych oskrzelach. Płyn zawieszony może zawierać substancje toksyczne. Inhalowane do płuc pyły mogą powodować różne reakcje ze strony ustroju jak np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Przyczyniają się do zwiększenie zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek.

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenia ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców.

Źródło: Aplikacja – Zanieczyszczenie powietrza.

Podziel się