Burmistrz Olesna za północnym wariantem obwodnicy

Burmistrz Olesna za północnym wariantem obwodnicy

Ponad 200 osób uczestniczyło w konsultacjach społecznych na temat budowy obwodnicy Olesna, które odbyły się w środę 1 marca w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

Obwodnica Olesna będzie fragmentem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Korytarz tej drogi w większości prowadzi śladem obecnej drogi krajowej nr 11. Sama obwodnica Olesna będzie około 25-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S11.

Na spotkaniu w Oleśnie projektanci przedstawili trzy warianty budowy obwodnicy: dwa południowe i jeden północny. Wszystkie warianty rozpoczynają się w Kolonii Ciarka, a kończą się za Łomnicą, na granicy województwa opolskiego i śląskiego.

Wariant północny w większości przebiega lasami, a warianty południowe przez tereny rolnicze z glebą dobrej jakości. Plan zakłada, że na całej obwodnicy będą tylko trzy węzły, na których będzie można wjechać na drogę ekspresową. Mają znajdować się w Bąkowie, Oleśnie i Łomnicy.

W wariancie północnym oleski węzeł znajduje się na końcu ulicy Gorzowskiej, a w wariantach południowych na ulicy Dobrodzieńskiej.

Wariant północny jest według burmistrza Olesna najkorzystniejszy z uwagi na bliskość węzła obwodnicy do powiększającej się oleskiej strefy ekonomicznej.

– Trafiła się niesamowita okazja, że w jednym z wariantów – wariancie północnym, węzeł drogi ekspresowej może znajdować się kilometr od naszych terenów inwestycyjnych – mówił na spotkaniu Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna. – Biorąc to pod uwagę, będziemy ze swej strony namawiać inwestora, aby bardzo poważnie rozważył wariant północny, który jest dla nas kluczowy i zasadniczy i będzie miał kapitalne znacznie przy skomunikowaniu oleskich terenów inwestycyjnych, które objęła Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dla mnie jest to rzecz niezwykłej wagi.

Na przełomie czerwca i lipca Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych wybierze wariant rekomendowany i wariant alternatywny. Później złożony zostanie wniosek o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Według harmonogramu przedstawionego na spotkaniu, budowa obwodnicy Olesna wcale nie jest odległa. Zakończenie robót planowane jest już za pięć lat, czyli we wrześniu 2022 roku. W lipcu 2018 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadań w formule Projektuj i Buduj.

Na początku miałaby to być droga jednopasmowa, a dopiero później mają zostać dobudowane kolejne dwa pasy, aby droga była dwupasmowa.

Przy wyborze optymalnego wariantu, wiele czynników będzie brane pod uwagę, między innymi czynniki: finansowe, techniczne, logistyczne, środowiskowe i społeczne. Na te ostatnie mogą mieć wpływ mieszkańcy gminy Olesno, którzy mogą wysyłać wnioski do GDDKiA Opole. Wnioski, informacje na temat budowy obwodnicy oraz szczegółowe mapy, można znaleźć na stronie: http://obwodnica-olesna.pl/

Damian Pietruska


*- Mapa (kliknij, aby powiększyć) – źródło: obwodnica-olesna.pl


Podziel się