• Home »
  • Informacje »
  • Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę na parkingu? Oto krótki poradnik odszkodowawczy

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę na parkingu? Oto krótki poradnik odszkodowawczy

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę na parkingu? Oto krótki poradnik odszkodowawczy

Parkingi to niezwykle newralgiczne miejsca dla kierowców. Bardzo często po powrocie do samochodu dostrzegamy na pojeździe wgniecenia lub zarysowania. Niestety, każdego dnia dochodzi do wielu szkód parkingowych przez brak dostatecznej uwagi ze strony innych kierowców Jak powinien zachować się poszkodowany, którego pojazd uległ uszkodzeniu na parkingu?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Dochodzenie środków pieniężnych na naprawę pojazdu, gdy sprawca uszkodzeń jest znany nie powinno stanowić problemu. Bardzo często winni feralnego zdarzenia poczuwają się do winy i czekają na właściciela uszkodzonego pojazdu lub pozostawiają kartę z numerem kontaktowym lub danymi niezbędnymi do uzyskania odszkodowania. Do niewielkich szkód parkingowych nie ma konieczności wzywania policji, jeśli sprawca przyznaje się do swojej winy, posiada polisę OC i jest trzeźwy. Wystarczy spisać krótkie oświadczenie sprawcy wypadku na kartce i zawrzeć w nim opis uszkodzeń, zdarzenia, numer polisy, marki pojazdów, numery rejestracji, a także dane obu stron: sprawcy i poszkodowanego. Na koniec wykonajmy zdjęcia obu pojazdów, które zobrazują powstałą szkodę. O odszkodowanie należy wystąpić do zakładu ubezpieczeń u którego sprawca wykupił polisę OC.

Co robić kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

Niestety nie każdy kierowca ma odwagę, by wziąć odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Kiedy po przyjściu do pojazdu dostrzegamy uszkodzenia musimy niezwłocznie wezwać policję, która sporządzi stosowną notatkę, która jest podstawą do dochodzenia roszczeń w ramach polisy AC. Poszkodowany może też sprawdzić, czy parking jest monitorowany i uzyskać materiał z nagrania, na którym z pewnością dostrzeżemy kto jest winny stłuczki. Gdy ustalimy sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia możemy dochodzić odszkodowania z jego polisy OC. Warto podkreślić, że osoby, które uciekają z miejsca stłuczki muszą liczyć się, że ubezpieczyciel skorzysta z regresu ubezpieczeniowego i zobowiąże sprawcę do zwrotu wypłaconego odszkodowania. Jeśli obiekt nie jest monitorowany możemy spróbować ustalić świadków zdarzenia, niestety bywa to bardzo trudne i większości przypadków kończy się fiaskiem. W takich sytuacjach pozostaje nam dochodzenie odszkodowania w ramach polisy AC lub naprawa samochodu z własnych środków pieniężnych.

Szkoda powstała na parkingu strzeżonym, a rekompensata za naprawę

Na koniec warto napisać o szkodach powstałych na parkingach strzeżonych. Kierowcy pozostawiając w takich miejscach swój pojazd mogą w przypadku uszkodzenia samochodu dochodzić roszczeń odszkodowawczych od właściciela parkingu. Korzystając z miejsc parkingowych strzeżonych zawieramy umowę przechowania, która zobowiązuje właściciela do dbałości o pozostawione pod jego okiem pojazdu. Dlatego kierowcy nie powinni nigdy bagatelizować paragonów otrzymywanych na parkingach strzeżonych, gdyż są one podstawą do dochodzenia ewentualnego odszkodowania za szkodę na pojeździe. Poszkodowani chcący dochodzić należnej rekompensaty mogą wystąpić do ubezpieczyciela samodzielnie lub skorzystać z usług prawnika. Pomoc prawna świadczona przez kancelarie odszkodowawcze umożliwia uzyskanie świadczeń na odpowiednim poziomie. Specjaliści wyręczają swoich klientów w większości czynności prawnych przez co nie musimy obawiać się niedopatrzenia w formalnościach i gromadzeniu dokumentacji.


*- Materiał partnera.

Podziel się