Tak będzie wyglądała obwodnica Olesna! Szczegółowe wizualizacje

Tak będzie wyglądała obwodnica Olesna! Szczegółowe wizualizacje

Przedstawiamy wizualizacje trzech wariantów budowy obwodnicy Olesna, które przedstawiane były również na konsultacjach społecznych 1 marca w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

Obwodnica Olesna będzie fragmentem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Korytarz tej drogi w większości prowadzi śladem obecnej drogi krajowej nr 11. Sama obwodnica Olesna będzie około 25-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S11.

Na spotkaniu w Oleśnie projektanci przedstawili trzy warianty budowy obwodnicy: dwa południowe i jeden północny. Wszystkie warianty rozpoczynają się w Kolonii Ciarka, a kończą się za Łomnicą, na granicy województwa opolskiego i śląskiego.

Wariant północny w większości przebiega lasami, a warianty południowe przez tereny rolnicze z glebą dobrej jakości. Plan zakłada, że na całej obwodnicy będą tylko trzy węzły, na których będzie można wjechać na drogę ekspresową. Mają znajdować się w Bąkowie, Oleśnie i Łomnicy.

W wariancie północnym oleski węzeł znajduje się na końcu ulicy Gorzowskiej, a w wariantach południowych na ulicy Dobrodzieńskiej.

Wizualizacje:

Wariant I (południowy)

Wariant II (północny)

Wariant III (południowy)

Na przełomie czerwca i lipca Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych wybierze wariant rekomendowany i wariant alternatywny. Później złożony zostanie wniosek o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Według harmonogramu przedstawionego na spotkaniu, budowa obwodnicy Olesna wcale nie jest odległa. Zakończenie robót planowane jest już za pięć lat, czyli we wrześniu 2022 roku. W lipcu 2018 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadań w formule Projektuj i Buduj.

Damian Pietruska

Oto mapa z przedstawionymi trzema wariantami budowy obwodnicy (kliknij, aby powiększyć):

mapa


*- Wizualizacje i mapa: GDDKiA Opole. Zdjęcie: pixabay.com

Podziel się