X Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

X Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

W środę 22 marca w hali Zespołu Szkół w Oleśnie odbyły się X Powiatowe Targi Pracy i Edukacji, na których prezentowano ofertę edukacyjną, szkoleniową oraz miejsca pracy. 

Na powiatowych targach dominowały oferty pracy w konkretnych zawodach, dla osób z wykształceniem zasadniczym i średnim technicznym, takie jak: stolarz, tapicer, operator CNC, pracownik budowlany. Proponowano również zatrudnienie w służbach mundurowych, w wojsku i policji.

Już od jakiegoś czasu lokalny rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Poziom bezrobocia w powiecie oleskim wynosi około 6,5 procenta. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych waha się w granicach 1500-1600 osób.

– Teoretycznie to niski stan bezrobocia, bliski bezrobociu kosmetycznemu – ocenia Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie. – Cechą naszego rynku pracy jest to, że w pewnych zawodach brak już pracowników, chociażby w branży stolarskiej, ale w innych zawodach brakuje zatrudniających pracodawców. Stąd bierze się liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Ludzie zdobywają coraz częściej lepsze wykształcenie, ale nie jest to wykształcenie techniczne. Nie ma na naszym terenie zakładów pracy dla ludzi z wykształceniem humanistycznym czy społecznym. To niekorzystne zjawisko, ponieważ tacy ludzie albo migrują do innych, większych miejscowości, albo za granicę.

Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z doradcami zawodowymi w szkołach, aby jak najwięcej rozmawiać z młodymi o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Jednym z elementów tej pracy była konferencja “Moja pierwsza firma”, na której prelekcję wygłosił Tomasz Kandziora, dyrektor Izby Gospodarczej “Śląsk” i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. Rozstrzygnięto również konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie i Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Oleśnie.

Damian Pietruska

Podziel się