Edukacja na szóstkę w Gminie Olesno

Edukacja na szóstkę w Gminie Olesno

W pięciu szkołach wiejskich na terenie oleskiej gminy, trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt.: „Edukacja w szkołach podstawowych Gminy Olesno na szóstkę! Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i koła poprzez podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w tym metodą eksperymentu, korzystania z technologii TIK oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Wartość projektu 499.299,06 zł, kwota dofinansowania 474.300,61 zł.

17813709_1284781908241840_1585910716_n

Już we wrześniu nauczyciele przeprowadzili rekrutację dzieci chętnych do wzięcia udziału w projekcie. Lekcje zostały podzielone na bloki tematyczne zgodne z diagnozami przeprowadzonymi w szkołach w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Zaplanowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, matematyki, języka angielskiego, nauki korzystania z nowoczesnych technologii oraz zajęcia dla dzieci klas I-III.

Szczególną uwagę poświęcono dzieciom, które wymagają zajęć z oligofrenoterapeutą, fizjoterapeutą, logopedą, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć wyrównawczych.

Zajęcia z przyrody i matematyki, dzięki otrzymanym pomocom dydaktycznym zyskały na atrakcyjności, co zgodnie potwierdzają sami uczniowie. Dzieci korzystają z takich sprzętów jak: lunety, mikroskopy wraz z preparatami do obserwacji mikroświata, wag szalkowych, zestawów podstawowych obwodów elektrycznych, szkieletów człowieka, ryb, gadów, ptaków i ssaków.

Młodzi obserwatorzy przyrody korzystają również z lornetek wraz z atlasami przyrody, ptaków, owadów, zwierząt chronionych i przewodnikami roślin i zwierząt. Elementy geologii przybliżają zestawy skał i minerałów oraz atlasy skał i minerałów. Zagadnienia z zakresu geografii przybliżają mapy Polski, Europy i świata oraz podświetlane globusy fizyczne i geograficzne.

Zajęcia z matematyki wzbogacone są zestawami przyrządów tablicowych, zestawami klepsydr, zestawami do budowy brył przestrzennych, kalkulatorami i planszami z wzorami matematycznymi.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach z języka angielskiego i klas I-III, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych otrzymały niezbędne podręczniki, a uczestnicy zajęć korzystania z nowoczesnych technologii otrzymali do pracowni nowoczesne tablice multimedialne i laptopy.

Uczniowie w ramach zajęć z oligogrenoterapeutą na swoich zajęciach wykorzystują klocki korbo, piaskownicę tangalo, piankowe kostki gacek, różnorodne edukacyjne gry oraz podręczniki ortografitti. W ramach fizjoterapii korzystają z kul rehabilitacyjnych i uczestniczą w zajęciach z muzykoterapii. Chłopiec z zespołem Aspargera uczy się z pomocą specjalistycznego komputera z monitorem, dobranego do indywidualnych potrzeb dziecka.
W ramach projektu nauczyciele odbywają studia podyplomowe z oligofrenoterapeutyki oraz logopedii jak również przeprowadzone zostały szkolenia z przyrody i matematyki oraz nauki korzystania z nowoczesnych technologii.

Zajęcia prowadzone będą do końca bieżącego roku szkolnego.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się