W powiecie jesienią przybędzie emerytów?

W powiecie jesienią przybędzie emerytów?

Od października wchodzi w życie ustawa przywracająca powszechny wiek emerytalny, obowiązujący przed styczniem 2013 r., tj. wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje, że nagle, w ostatnim kwartale 2017 r. więcej osób niż zwykle będzie uprawnionych do świadczenia. W województwie opolskim takich osób może być prawie 8 tys. Dotyczy to także mieszkańców Olesna i powiatu oleskiego.

W ramach wdrażania przez ZUS ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw obniżającej od października 2017 roku powszechny wiek emerytalny ZUS przeprowadził symulacje dotyczące wpływu dodatkowych wniosków o świadczenie.

Wdrożenie ustawy wiekowej spowoduje wzrost liczby wpływających do ZUS wniosków.  Analiza prognozowanego wpływu wniosków emerytalno-rentowych w perspektywie 5-letniej (lata 2017-2021) wskazuje, że największy wzrost obciążenia Zakładu odnotowany zostanie w 2017 roku, natomiast w kolejnych latach skutki te będą niższe.

Prognozowany wpływ dodatkowych wniosków pierwszorazowych i pierwszorazowo-zamiennych (dla osób pobierających już świadczenie z ZUS) związanych z ustawą obniżającą wiek emerytalny w IV kwartale 2017 r. wyniesie około 331,3 tys. Natomiast w kolejnych latach wpływ wniosków będzie stopniowo malał i wyniesie: 148 tys. w 2018 r., 90 tys. w 2019 r., 92 tys. w 2020 r. i 54 tys. w 2021 r. Większego zainteresowania niż zwykle i wpływu wniosków pod koniec roku spodziewa się inspektorat ZUS w Oleśnie.

– W związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego spodziewamy się zwiększonego wpływu wniosków o przyznanie świadczenia. Według naszego rozeznania może to dotyczyć około 8 tys. osób z naszego regionu. Mając to na uwadze już teraz przygotowujemy się na ten wpływ, by wnioski opracować i wydać stosowne decyzje – mówi Antoni Malaka, dyrektor oddziału ZUS w Opolu.

W obliczu nowych przepisów, w skali kraju największego wpływu wniosków Zakład spodziewa się w IV kwartale 2017 r. Szacuje się, że liczba złożonych wniosków będzie o 24 proc. wyższa od średniej z kwartałów w 2016 r. Liczba wniosków, które trafią do obsługi do oddziałów Zakładu będzie zróżnicowana.

– Jest bardzo prawdopodobne, że od października z prawa do przejścia na emeryturę skorzysta większość potencjalnie uprawnionych. Ogólnie, wpływ wniosków o świadczenia na terenie działania opolskiego oddziału, może wzrosnąć o ponad jedną trzecią. To powyżej średniej szacowanej dla innych regionów – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.


*- Informacja i zdjęcie:

logo_zus_zielone

Podziel się