Studenci “Akademii Przyszłości” z wizytą na “Fotelu Prezesa”

Studenci “Akademii Przyszłości” z wizytą na “Fotelu Prezesa”

We wtorek 30 maja studenci Akademii Przyszłości w Oleśnie z PSP nr 2 w Oleśnie im. księżnej Jadwigi Śląskiej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “Fotel Prezesa” organizowanej przez Akademię Przyszłości.

9 studentów z kolegium w Oleśnie wraz z 6 tutorami oraz koordynatorem szkolnym Alicją Tyrałą udało się do Urzędu Miejskiego w Oleśnie na spotkanie z przedstawicielem oleskiego magistratu – Henrykiem Kucharczykiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Oleśnie.

– Urząd Miejski w Oleśnie to miejsce, w którym zapadają decyzje, mające wpływ na całą najbliższą okolicę nie tylko na samo miasto, ale również na wszystkie okoliczne wioski w gminie – mówi Waldemar Szydło, koordynator projektu. – Najważniejszymi organami gminy są burmistrz i rada miejska. Wpływ tego jednego szczególnego budynku jest bardzo duży. Władze samorządowe mają wpływ na każdego mieszkańca regionu, na każdą firmę, na każdy skrawek ziemi czy wody, dlatego właśnie wybraliśmy tę instytucję na “Fotel Prezesa”, jako przykład jak można mieć wpływ na najbliższą okolicę, jak można zmieniać najbliższy świat na lepsze, służąc społeczeństwu, będąc radnym.

Dzieci miały możliwość zobaczenia miejsc niedostępnych dla zwykłych mieszkańców gminy. Nie każdy może zasiąść na miejscach, gdzie odbywają się sesje rady miejskiej i rady powiatu. Studenci dowiedzieli się, gdzie zasiada burmistrz, gdzie jego zastępca oraz skarbnik gminy. Dla studentów było to niesłychane przeżycie, ponieważ na chwilę zamienili się miejscami i mogli patrzeć na świat z perspektywy przewodniczącego rady miejskiej, burmistrza czy skarbnika.

Zajęcia miały na celu zainspirować dzieci, rozciągnąć ich punkt widzenia, pozwolić spojrzeć w przyszłość z myślą “świat stoi przede mną otworem, też mogę zostać prezesem”. Sami stwierdzili, że to bardzo odpowiedzialne funkcje.

Na twarzach dzieci malowały się różne emocje od uśmiechu, radości po powagę i przejęcie. Jeden z chłopców po wyjściu stwierdził, że chciałby zostać skarbnikiem gminy, ponieważ wtedy będzie mógł liczyć kasę gminy, ale musi jeszcze trochę popracować nad matematyką. Inny stwierdził, że chciałby zostać kiedyś burmistrzem i zarządzać gminą, ale musi się dowiedzieć jak można zostać burmistrzem.

Nim jednak każde z dzieci zasiadło w tytułowym “fotelu”, wymienili się wizytówkami z Henrykiem Kucharczykiem. Każdy ze studentów miał swoją imienną wizytówkę, gdyż jak powszechnie wiadomo szanujący się prezes, burmistrz czy dyrektor wizytówkę swoją musi posiadać.

Henryk Kucharczyk przedstawił studentom i ich tutorom na czym polega praca przewodniczącego rady oraz radnego, zabrał na wycieczkę po oleskim magistracie, opowiadając o tym jak funkcjonuje rada miejska, jak działa urząd miejski. Nie zabrakło również ciekawostek związanych z historią budynku.

– Po wycieczce wymieniliśmy się pamiątkowymi upominkami z panem przewodniczącym, a kolegium udało się świętować udaną akcję na lody – relacjonuje Waldemar Szydło. – Cała akcja odbyła się w bardzo ciepłej i radosnej atmosferze. Dzieci wracały do domu zainspirowane i uszczęśliwione. Myślę, że Fotel Prezesa dla dzieci z naszego kolegium był wielkim przeżyciem i cenną lekcją, którą zapamiętają na długie lata.

Waldemar Szydło, koordynator projektu “Fotel Prezesa” w Oleśnie i lider kolegium Akademii Przyszłości w Oleśnie chciałby bardzo podziękować w imieniu swoim oraz tutorów Sylwestrowi Lewickiemu, burmistrzowi Olesna oraz Henrykowi Kucharczykowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Oleśnie za możliwość zrealizowania “Fotelu Prezesa” w urzędzie miejskim.

– Dziękuję również za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie akcji wolontariuszom – tutorom: Iwonie Staszel, Natalii Wojczyszyn, Sandrze Czichon, Wojciechowi Kochelowi i Łukaszowi Mrozkowi – mówi Waldemar Szydło.


Tekst i zdjęcia: organizatorzy akcji.


Podziel się