Powiat oleski z trzecim wynikiem zdawalności matur w województwie

Powiat oleski z trzecim wynikiem zdawalności matur w województwie

W powiecie oleskim w 2017 roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 426 uczniów. Zdawalność w powiecie oleskim wyniosła 79,8%. To trzeci wynik w województwie opolskim i oczywiście wynik powyżej średniej wojewódzkiej.

Jak w całej Polsce, w powiecie oleskim zdecydowanie lepszy wynik zanotowały licea – 86,8%, a technika – 73,8. Wyniki tych rodzajów szkół nie odchodzą jednak od normy. To również trzecie najlepsze wyniki w województwie.

Ogółem województwo opolskie może pochwalić się wynikiem zdawalności matur na poziomie 77,4% (licea 82,7%, technika 71,0%.

Powiat oleski może pochwalić się również wyższą średnią niż średnia krajowa. W całej Polsce wyniosła ona 78,5%. Jako powiat licea i technika wyprzedziły swoich odpowiedników w całej Polsce. Średnia krajowa zdawalności matur w liceach wyniosła 84,4%, a w technikach 67,9%.

Tegoroczni maturzyści obowiązkowo zdawali egzamin w części pisemnej z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego, a w części ustnej egzamin z języka polskiego oraz języka obcego.

Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać 30 procent punktów z tych pięciu egzaminów. Obowiązkowo należało także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ten wynik nie miał jednak wpływu na zdanie lub niezdanie matury.

Najwięcej maturzystów w województwie poległo na egzaminie z matematyki. W całym województwie nie zdało jej aż 19% absolwentów.

Stan wyników na dzień 30 czerwca 2017 roku. 22-25 sierpnia odbędą się egzaminy poprawkowe.

Oto jak prezentują się szczegółowe wyniki w województwie. W porównaniu do innych, powiat oleski zanotował naprawdę przyzwoity wynik! (dane: OKE we Wrocławiu)

tabelka

wojewodztwo

Damian Pietruska

Podziel się