Na Opolszczyźnie legalnie pracuje już ponad 10 tysięcy cudzoziemców

Na Opolszczyźnie legalnie pracuje już ponad 10 tysięcy cudzoziemców

W województwie opolskim nieustannie rośnie liczba pracujących cudzoziemców. ZUS ma dane, ilu z nich jest ubezpieczonych. To już ponad dziesięć tysięcy osób. Obywatele Ukrainy dominują.

Od kilku lat rosną słupki, pokazujące dane o legalnie pracujących w Polsce obywatelach innych państw. Są zatrudniani przez rodzimych pracodawców lub zakładają własne interesy. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych w ZUS stanowią osoby z paszportem ukraińskim. Znajdują zatrudnienie głównie w budownictwie, przetwórstwie spożywczym, handlu i usługach gastronomicznych.

O tym jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku pracy świadczą statystyki, którymi dysponuje ZUS. Na początku lipca w województwie opolskim zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych było ponad dziesięć tysięcy cudzoziemców. Na pierwszym miejscu już od kilku lat są obywatele Ukrainy – ponad 8 700 osób.

We wrześniu ubiegłego roku zgłoszonych w opolskim oddziale było około 4 700 obywateli Ukrainy. Po niespełna roku mamy prawie stuprocentowy wzrost. Obecnie, zgłoszonych do ubezpieczenia we wszystkich oddziałach  ZUS w Polsce jest ponad 270 tys. Ukraińców. We wrześniu 2016 r. takich osób było 170 tys. – podaje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Na Opolszczyźnie legalnie pracują przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, często egzotycznych. Ich obecność na rynku pracy, a tym samym ilość zgłoszeń do państwowego ubezpieczyciela nie jest już tak spektakularna jak w przypadku naszych wschodnich sąsiadów.

Do ZUS wpływają nie tylko składki odprowadzane za pracowników, ale również od prowadzących firmy cudzoziemców.

– Na działalność gospodarczą decydują się głównie obywatele Ukrainy, Niemiec i Bułgarii. Na koniec  pierwszego półrocza biznes w regionie prowadziło 307 cudzoziemców. Ponad stu z nich to Ukraińcy – dodaje Sebastian Szczurek.

Aktualnie opolska jednostka ZUS ubezpiecza o ponad 300 proc. więcej cudzoziemców niż w 2014 r. Wówczas zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego było niespełna 3 tys. pracowników o obywatelstwie innym niż polskie. Zatrudnieni lub prowadzący działalność obywatele innych państw, podlegają krajowym przepisom o ubezpieczeniach społecznych. Nie dzieje się tak tylko wtedy, gdy wyklucza to umowa między Polską, a macierzystym krajem pracownika.

Obywatele Ukrainy podejmujący zatrudnienie u opolskich przedsiębiorców powinni mieć świadomość, że od 1 stycznia 2014 r. Polska i Ukraina są związane umową o zabezpieczeniu społecznym, która stanowi podstawę prawą koordynacji systemów emerytalno-rentowych.  Przepisy tej umowy mają ułatwić osobom mającym okresy pracy (ubezpieczenia) w Polsce i na Ukrainie nabywanie uprawnień do świadczeń i ich pobieranie z tych państw.

Z przepisów zawartej umowy mogą czerpać obywatele zarówno Ukrainy jak i Polski. Szczególnie zaś ci, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, czyli są aktywni zawodowo. Chodzi o osoby zatrudnione oraz prowadzące działalność na własny rachunek. Zasada równego traktowania wynikająca z umowy, osobom, które są objęte jej zapisami daje wymierne korzyści. Mogę one być beneficjentami uprawnień wynikających z ustawodawstwa drugiego państwa. Oznacza to, że po spełnieniu konkretnych warunków obywatele Ukrainy, będą objęci polskimi świadczeniami emerytalno-rentowymi realizowanymi przez ZUS. Chodzi głównie o emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty z tytułu wypadków przy pracy czy zasiłki pogrzebowe.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się