Masz długi w ZUS?

Masz długi w ZUS?

Przedsiębiorcy, którzy martwią się nieopłaconymi składkami w ZUS mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Od początku roku, dzięki spotkaniom z doradcami do spraw ulg i umorzeń, opolscy przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyli ponad 1320 wniosków o pomoc.

Co konkretnie może zaproponować doradca? Dostosowaną do indywidualnej sytuacji opcję.
Może to być układ ratalny, odroczenie terminu płatności składek czy nawet umorzenie należności.

– Nasz pracownik już na pierwszym spotkaniu podpowie jakie są korzyści, jeśli zdecydujemy się podjąć współpracę z ZUS. Wybierze najlepszą formę pomocy. Wskaże wnioskodawcy jak skompletować i właściwie wypełnić potrzebne dokumenty. Będzie też prowadził z klientem korespondencję – wyjaśnia Jolanta Pałosz, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim ZUS.

Jeżeli dojdzie do podpisania umowy o rozłożeniu długów na raty, płatnik czerpie z tego wymierne korzyści. ZUS wstrzymuje wówczas naliczanie odsetek i zawiesza postępowanie egzekucyjne.

Nie wdraża też sankcji wynikających z nieopłacenia składek w terminie. Czy taki ruch opłaca się przedsiębiorcy? Tak, bo od razu po podpisaniu umowy może otrzymać z ZUS zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. To uwiarygadnia firmę w oczach kontrahentów. Daje też podstawę do ubiegania się o dotacje czy kredyty. Ponadto pozwala wypełnić wymogi formalne przy składaniu ofert  w przetargach. To pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorcy w otoczeniu biznesowym i na rynkach finansowych, w których funkcjonuje.

– Jeśli  wystąpi problem z  realizowaniem płatności to zachęcamy, by nie przeciągać sprawy i jak najszybciej wystąpić do ZUS o udzielenie ulgi. Im szybciej trafi do nas zadłużony klient, tym szybciej podpiszemy umowę i wdrożymy konkretną formę oddłużenia. Z przedsiębiorcami, którzy spełnią  warunki konieczne do zawarcia  umowy zawieramy porozumienia co do ich zobowiązań wobec ZUS – podkreśla Teresa Adamaszek, doradca do spraw ulg i umorzeń w Opolu.

Od stycznia do końca czerwca 2017 r. najwięcej złożonych wniosków dotyczyło:

  • rozłożenia na raty należności z tytułu składek – 763,
  • rozłożenia na raty kosztów egzekucyjnych – 238,
  • umorzenia należności z tytułu składek – 117,
  • odroczenia terminu płatności składek – 56.

Specjalne stanowiska do spraw indywidualnego kontaktu z płatnikami znajdują się znajdują się w placówkach ZUS w Opolu, Nysie i Strzelcach Opolskich. To nie powinno zniechęcać klientów z innych rejonów województwa. W każdej jednostce Zakładu można zwrócić się o poradę w kwestii zaległości w opłacaniu składek, a złożony wniosek trafi do odpowiedniego doradcy.


*- Informacja i zdjęcie: ZUS.

Podziel się