Jak sprawnie uzyskać auto zastępcze po wypadku lub kolizji?

Jak sprawnie uzyskać auto zastępcze po wypadku lub kolizji?

Regulacje dotyczące uzyskania auta zastępczego po wypadku lub kolizji wzbudzają wiele wątpliwości. Nawet Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie dopiero po długim czasie podkreślił, że prawo do auta zastępczego ma także osoba prywatna, po spełnieniu określonych przesłanek. Regulacje te nie dotyczącą więc jedynie przedsiębiorców. Firmy ubezpieczeniowe jednak skutecznie potrafią utrudnić otrzymania pomocy w tej postaci. Warto jednak poznać swoje prawa i możliwości jakie zapewnia nam polski ustawodawca w zakresie otrzymania auta zastępczego.

Jednym z najczęściej spotykanych problemów w zakresie aut zastępczych jest niechęć do zwrotów kosztów za najem pojazdu przez zakład ubezpieczający. Kilka lat temu koszty zwracane były jedynie osobom, które prowadziły własną działalność gospodarczą, a auto było nieodłącznym elementem potrzebnym do kontynuowania biznesu. Regulacje jednak uległy zmianie, ale przyzwyczajenie zakładów ubezpieczeń – niestety niekoniecznie. Na podstawie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku (III CZP 05/11) wraz z jej uzasadnieniem można jednak pokusić się o rozwianie wszelkich wątpliwości z zakresu zwrotu kosztów najmu auta zastępczego. Uchwała Sądu dała pewność także co do tego, że tę szkodę kwalifikuje się jako majątkową. Uchwała wskazuje także konkretne przesłanki, dzięki którym zwrot kosztów można osiągnąć. Firmy ubezpieczeniowe, aby wypłacić należne pieniądze za auto zastępcze z OC przez bardzo długi okres wymagały potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Sytuacja osób prywatnych była patowa. Uzyskanie pokrycia należnych kosztów finansowych mogły domagać się jedynie osoby, które wykazały konieczność posiadania pojazdu ze względu na stały przewóz i opiekę nad osobami niepełnoprawnymi lub znacznie utrudniony dostęp do komunikacji publicznej. Obecnie na podstawie wyżej wspomnianej Uchwały Sądu Najwyższego dostęp do zwrotu kosztów ma każdy. Problemem jest jedynie posiadanie innego, dyspozycyjnego samochodu przez właściciela.

Na jak długo należy się samochód zastępczy ?                             

Auto zastępcze zawsze przeznaczone jest jedynie na czas naprawy tego, które uległo negatywnym skutkom kolizji lub wypadku. Jak tylko nasz samochód zostanie zwrócony (odebrane z warsztatu), pojazd zastępczy należy zwrócić.  W sytuacji, gdy szkoda na aucie jest całkowita ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania z samochodu zastępczego, aż do dnia wypłacenia należnego odszkodowania.

Kim jest Rzecznik Finansowy ?

Rzecznik Finansowy to jedna z instytucji służąca ochronie interesów osób, które korzystają z usług zakładów ubezpieczających. W biurze Rzecznika Finansowego możemy otrzymać bezpłatną poradę lub opinię w danej sprawie. Osoba ubezpieczona, która uważa, że jego zakład ubezpieczający nie spełnił swoich wymogów i działał na jego szkodę, ma prawo do zwrócenia się z prośbą i pomoc w tym zakresie. Biuro pomaga także w wyjaśnieniu stosowanego prawa oraz dysponuje formularzami. Rzecznik Finansowy ma moc do wszczęcia postępowania w zakresie skargi na zakład ubezpieczający. W przypadku problemów z zakładem ubezpieczającym, zawsze warto zwrócić się o profesjonalną pomoc w celu zaoszczędzenia czasu oraz stresu. Poszkodowani mogą też skorzystać z pomocy doświadczonych kancelarii odszkodowawczych. Samodzielne dochodzenie rekompensaty nie jest konieczne, poszkodowany ma prawo zlecić uzyskanie należnych środków specjalistom w tym zakresie. Ciekawym rozwiązaniem jest też sprzedaż prawa do szkody. Kancelaria wypłaca w takiej sytuacji od ręki należną kwotę pieniężną, a następnie we własnym zakresie dochodzi rekompensaty od zakładu ubezpieczeń.


*- Materiał partnera.

Podziel się