Mieszkańcy tłumnie zwiedzili cmentarz żydowski w Oleśnie

Mieszkańcy tłumnie zwiedzili cmentarz żydowski w Oleśnie

W niedzielę 10 września w ramach obchodzonych 25. Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” mieszkańcy zwiedzili cmentarz żydowski w Oleśnie.

Tłumy zwiedziły na co dzień zamknięty cmentarz żydowski w Oleśnie. Historię w ciekawy i rzetelny sposób przedstawiła Ewa Cichoń, dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego.

To nie ostatnie wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Oleśnie. W niedzielę 17 września, o godzinie 13.30 odbędzie się zwiedzanie kościoła św. Anny z przewodnikiem.

Tego samego dnia, o godzinie 15.15 będzie można zwiedzić również miejsca pamięci narodowej na cmentarzu komunalnym w Oleśnie.

Przedstawiamy zdjęcia Mirosława Dedyka.

Podziel się