Milionowy projekt rusza w przedszkolach gminy Olesno

Milionowy projekt rusza w przedszkolach gminy Olesno

Wiele ciekawych zajęć dodatkowych dla przedszkolaków oraz wydłużony czas pracy placówek, wszystko dzięki startującemu właśnie w oleskiej gminie projektowi pt. „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu”.

1 września 2017 r. w 10 przedszkolach na terenie gminy Olesno rozpocznie się realizacja projektu pt. „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno otwiera drzwi do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

unia-projekt_1

Wartość projektu: 1.001.499,98 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 841.499,98 zł

Celem projektu jest wyrównanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację zajęć dodatkowych z kompetencji kluczowych oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany będzie do końca bieżącego roku szkolnego.

W ramach projektu w przedszkolach będą odbywały się następujące zajęcia (wybór zajęć jest różny dla każdego przedszkola):

– język angielski

W ramach przygotowania do prowadzenia zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktyczne wg zapotrzebowania zgłoszonego przez nauczyciela danej placówki. Dodatkowo 2 nauczycieli z PP nr 3 i PP nr 4 podniesie swoje kwalifikacje językowe poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych.

– zajęcia w formie gier i zabaw matematycznych z elementami informatyki

W celu prawidłowej realizacji zajęć do każdego przedszkola, w którym będą odbywały się ww zajęcia, zakupiony zostanie zestaw pomocy dydaktycznych (m.in. komputer, tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw akcesoriów do zabaw).

– zajęcia teatralne z bajkoterapią

Zajęcia prowadzone będą w 4 placówkach, dla których zakupione zostaną zestawy pomocy dydaktycznych – m.in. książki, mikrofon, nagłośnienie, odtwarzacz Cd, kostiumy, kurtyna, chusta animacyjna. Dla uczestników przewidziany został również wyjazd do teatru. W dniach prowadzonych dodatkowych zajęć, dzieci otrzymają drobne przekąski (napój, owoc, kanapka).

– zajęcia plastyczno-konstrukcyjne

Zajęcia prowadzone będą w 3 przedszkolach. Każdy przedszkolak otrzyma wyprawkę plastyczną.

– zajęcia z rytmiki i tańca

Zajęcia prowadzone będą w 4 przedszkolach. Każde z nich otrzyma pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć.

– zajęcia z logopedii

W ramach zadania w 8 placówkach dzieci z problemami logopedycznymi będą brały udział w zajęciach z logopedą, korzystając z pomocy dydaktycznych – m.in. program eduSensus logopedia, podręczniki, bajki logopedyczne, lusterko logopedyczne, gra dmuchane lotto. W ramach zadania przewiduje się również II semestralne studia podyplomowe z logopedii dla nauczyciela.

– zajęcia rewalidacyjne

Zadanie dotyczy zajęć rewalidacyjnych dla 5 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w indywidualnie dobranych zajęciach, do których zakupione zostaną pomoce dydaktyczne w postaci układanek, puzzli, przebijanek, klocków, labiryntów, podręczników.  Dzieci wezmą również udział w 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku terapeutycznym dla dzieci z dysfunkcjami.

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z PP nr 3 i PP nr 4 w Oleśnie

Do zajęć zgłoszone zostały dzieci na podstawie obserwacji nauczycieli w grupach oraz opinii z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Dla nich opracowany został specjalny program zajęć oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne – dla grupy oraz indywidualne dla dziecka.

Ponadto, dzięki uczestnictwu w projekcie od 1 września 2017 r we wszystkich placówkach został wydłużony czas pracy, a tym samym bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (w sołectwach przedszkola czynne są co najmniej do godziny 15:30). 


*- Informacja: Urząd Miejski w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Zdjęcie: Joanna Hęcińska – LaiCoti Fotografia.

Podziel się