Bryg. Jarosław Zalewski nowym Komendantem Powiatowym PSP w Oleśnie

Bryg. Jarosław Zalewski nowym Komendantem Powiatowym PSP w Oleśnie

Opolski Komendanta Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Marek Kucharski we wtorek 17 października powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie bryg. Jarosława Zalewskiego, dotychczasowego dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie.

Bryg. Jarosław Zalewski rozpoczął służbę w 1992 roku w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jako podchorąży SGSP brał udział w wielu działaniach ratowniczych, w tym podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i uzyskaniu stopnia młodszego kapitana w 1996 roku został skierowany do Komendy Rejonowej PSP w Opolu na stanowisko dowódcy sekcji. 1 marca 1999 roku został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódcy zmiany, z-cy dowódcy JRG.

W 2000 roku ukończył kierunek „Ochrona Środowiska” na Uniwersytecie Opolskim, uzyskując tytuł magistra. Od 1 stycznia 2007 roku bryg. Jarosław Zalewski zajmował stanowisko dowódcy JRG w Oleśnie.

Jako dowódca JRG charakteryzował się dużym opanowaniem i profesjonalizmem. W związku z bardzo dużym doświadczeniem operacyjnym bryg. Jarosław Zalewski został włączony do zespołu Komendanta Głównego PSP, który w roku 2015 opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem”.


*- Informacja PSP Opole, zdjęcia Andrzej Szklanny – Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

Podziel się