Droga Przedmość-Praszka oficjalnie otwarta po przebudowie

Droga Przedmość-Praszka oficjalnie otwarta po przebudowie

W poniedziałek 16 października dokonano oficjalnego otwarcia ponad 5 km odcinka przebudowanej drogi powiatowej 1909 O Granica Województwa – Przedmość – Praszka.

W uroczystości wzięli przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych. Obecny był także pełnomocnik wojewody ds. biznesu i przedsiębiorczości.

Dzięki zrealizowanej inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 4 870 mb, przebudowano zjazdy i przepusty pod drogami, a także odmulono i oskarpowano rowy przydrożne. Ponadto na odcinku o zwartej zabudowie wybudowano dwustronne chodniki, a na pozostałym odcinku wybudowano jednostronną ścieżkę pieszo-rowerową (3 529 mb) oraz pobocze wraz z odwodnieniem.

W Praszce powstało oświetlone przejście dla pieszych, a w Przedmościu przejście dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkoły zyskało nowe, aktywne oznakowanie. W ramach zadania wykonano także nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1909 O, zostało zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w ramach naboru wniosków na 2017 r.

Okres realizacji zadania: marzec-październik 2017 r.

Długość przebudowanego odcinka drogi: 5,577 km.

Wartość zadania: 3 210 229 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 605 115 zł.

Wkład własny Powiatu: 1 107 528 zł.

Gmina Praszka 497 586 zł.


*- Informacja i zdjęcia: Andrzej Szklanny – Starostwo Powiatowe.

Podziel się