IV Bieg Mikołajkowy – Żytniów

IV Bieg Mikołajkowy – Żytniów

REGULAMIN

IV Bieg Mikołajkowy w Żytniowie

I CEL IMPREZY

Popularyzacja masowych biegów rekreacyjnych.

II ORGANIZATORZY

Komitet Organizacyjny Biegu:

Klub biegacza FALSTART Rudniki

Współorganizatorzy:

Urząd Gminy w Rudnikach

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach

Patron medialny:

ool24.pl

Kulisy Powiatu Kluczbork – Olesno

III. MIEJSCE I TERMIN

Boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żytniowie (Żytniów 29, 46-325 Rudniki).

Start biegu: 3 grudnia 2017 r. , godz.11.00 /bez względu na warunki atmosferyczne/

IV TRASA I DYSTANS

BIEG GŁÓWNY – 5 km (1 pętla) – trasa asfalt/żwir

Trasa wiedzie drogami i ścieżkami ulic Żytniowa.

V UCZESTNICTWO

Uczestniczyć mogą wszyscy, którzy legitymują się dobrym stanem zdrowia /zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia/ oraz spełniają warunki objęte regulaminem.

W przypadku osób niepełnosprawnych należy przedłożyć zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.

Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy niepełnoletni startują tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów.

UWAGA!!! Ze względu na profil trasy organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach. LICZBĘ STARTUJĄCYCH W BIEGU GŁÓWNYM OGRANICZA SIĘ DO 150 UCZESTNIKÓW – względy bezpieczeństwa

VI KATEGORIE

Klasyfikacja:

– Generalna kobiet i mężczyzn „Open”

– Podział na kategorie wiekowe

Mężczyźni Kobiety
Do 18 lat – KANDYDAT na Mikołaja Do 18 lat – KANDYDATKA na Mikołaja
19-35 – MŁODSZY Mikołaj 19-35 – MŁODSZA Mikołajka
36-50 – STARSZY Mikołaj 36-50 – STARSZA Mikołajka
Powyżej 50 – ŚWIETY Mikołaj Powyżej 50 – ŚWIĘTA Mikołajka

Kategorie nie dublują się !

VII. Z A P I S Y

W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują worek świąteczny, czapkę Mikołaja, gadżet świąteczny, napój świąteczny, niewielkie upominki oraz poczęstunek po biegu. Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.

Zgłoszenia i opłata startowa:

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: http://biurozawodow.pl/events/info/mikolajki-zytniow-2017 do dnia 30 listopada 2017 roku.. Opłatę startową należy wnieść do 30 listopada 2017 roku..

 Wysokość opłaty startowej:

Do 31.10.2017 r. – oplata wynosi 20 zł

Do 30.11.2017 r. – opłata wynosi 30 zł

W Dniu zawodów, tj. 03.12.2017 r. – opłata wynosi 40 zł. (w przypadku nie wyczerpania wolnych miejsc – 150)

Opłatę startową przy zapisach internetowych proszę przelać na konto:

Klub Biegacza FALSTART Rudniki,
Żytniów 36, 46-325 Rudniki
o nr: 89 89090006 0050 0505 3160 0001

W tytule przelewu należy wpisać: IV Bieg Mikołajkowy w Żytniowie, imię i nazwisko, data urodzenia.

VIII. NAGRODY

a/ dla uczestników biegu pamiątkowe medale

b/ nagrody dla:

– pierwszych trzech osób w klasyfikacji generalnej Open Kobiet i Open Mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach wiekowych

c/ po dekoracji losowanie nagród niespodzianek wśród wszystkich, którzy ukończą bieg główny oraz specjalnej nagrody głównej

IX WYŻYWIENIE

Organizator zapewnia napoje ciepłe po biegu dla uczestników biegu głównego oraz poczęstunek. Na trasie nie będą występować punkty odżywcze oraz punkty z wodą.

Organizatorzy zapewniają sobie prawo interpretowania i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminiem

X KONTAKT:

Klub Biegacza FALSTART Rudniki

Daniel Baros – Dyrektor Biegu

Tel : 535-286-252, e-mail: barosdan@gmail.com

Podziel się