Praszka zdobyła Pracownię Orange dla swojej okolicy

Praszka zdobyła Pracownię Orange dla swojej okolicy

Miejscowość Praszka, jako jedna z 26 lokalizacji w całej Polsce, została laureatem 3. edycji programu Pracownie Orange i otrzymają od Fundacji Orange nowoczesną, multimedialną świetlicę dla swojej okolicy.

O tym, że nowa Pracownia powstanie w Praszce zadecydowali sami mieszkańcy, którzy z ogromnym zaangażowaniem przez ponad 2,5 tygodnia głosowali w plebiscycie internautów na pomysł zgłoszony przez grupę inicjatywną z ich miejscowości.

11 615 głosów wsparcia

Aby znaleźć się w gronie laureatów, Praszka musiała zwycięsko przejść przez 2 etapy programu.

W ramach pierwszego etapu, który trwał do połowy września, grupy inicjatywne z miejscowości liczących mniej niż 40 tysięcy mieszkańców zgłaszały pomysły na Pracownię dla swojej okolicy. Następnie, spośród 211 nadesłanych zgłoszeń, komisja złożona z przedstawicieli partnerów programu wybrała 63, które przedstawiły najciekawszą i najbardziej różnorodną ofertę zajęć dla wszystkich grup społecznych ze swojej okolicy.

Wyłonione w ten sposób lokalizacje zostały zakwalifikowane do kolejnego, decydującego etapu, którym był plebiscyt internautów. Od 4 do 20 października wszystkie miejscowości z ogromnym zaangażowaniem rywalizowały o głosy. Zadaniem grup inicjatywnych było zmobilizowanie jak największej liczby osób, by oddawały głosy na ich pomysł na Pracownię. Udało się. Determinacja mieszkańców i chęć posiadania nowej Pracowni Orange sprawiły, że Praszka znalazła się wśród 26 lokalizacji z największą liczbą głosów.

Było o co walczyć!

Teraz Praszka, podobnie jak 25 innych zwycięskie miejscowości z całej Polski, otrzyma darmowe, otwarte dla wszystkich mieszańców świetlice. Wszystkie nowe pracownie Fundacja Orange wyposaży w meble i nowoczesny sprzęt multimedialny o łącznej wartości 30 000 zł: komputery, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, konsolę PlayStation 4 z zestawem gier i drukarkę. Ponadto liderzy zwycięskich grup przez dwa lata będą aktynie wspierani przez Fundację w realizowaniu swoich pomysłów na zajęcia dla wszystkich mieszkańców swojej okolicy.

– Pracownie Orange umożliwi nam realizację naszych celów: organizację akcji „bajkowe popołudnia” dla dzieci czy przybliżenie nowoczesnych technologii informacyjnych seniorom. W pracowni nasi uczniowie będą mogli przygotować się o licznych akcji służących całej społeczności lokalnej. Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich nie mających dostępu do nowych technologii na co dzień. – zapowiada Janusz Tobiś, lider grupy inicjatywnej z Praszki.

Praszka dołączy do elitarnego grona

Do tej pory Fundacja Orange stworzyła 77 Pracowni Orange w małych miastach i wsiach w całej Polsce.
We wszystkich pracowniach regularnie odbywają się różnorodne zajęcia skierowane do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Najmłodsi uczęszczają na warsztaty programowania i druku 3D, młodzież zgłębia tajniki robotyki, seniorzy spotykają się na kursach obsługi komputera lub podczas wieczorków integracyjnych, a cała lokalna społeczność gromadzi się na wieczorkach gier planszowych czy seansach filmowych. Wszystko to sprawia, że Pracownie Orange są nie tylko miejscem innowacyjnej edukacji cyfrowej, ale także lokalnym centrum integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Tworząc kolejne pracownie, Fundacja Orange ułatwia coraz większej liczbie mieszkańców małych miast i wsi dostęp do nowych technologii oraz tworzy miejsca nowoczesnej edukacji i przestrzeń do wspólnych działań lokalnych społeczności.


*- Informacja i zdjęcie: Fundacja Orange.

Podziel się