Rozmawiali o korzyściach z inwestowania w Gminie Olesno

Rozmawiali o korzyściach z inwestowania w Gminie Olesno

W poniedziałek 23 października 2017 r. w restauracji „U Wąsińskich” w Świerczu, z inicjatywy Burmistrza Olesna Sylwestra Lewickiego, odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z terenu powiatu oleskiego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. dyrektor PAIH Monika Zdrojek, prezes KSSE Janusz Michałek, wiceprezes KSSE Jacek Bialik, dyrektor OCRG Roland Wrzeciono, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej w Warszawie Piotr Pancześnik oraz Konsul RP w Tunisie Michał Stocki.

Wszystkich przybyłych gości przywitał Burmistrz Sylwester Lewicki, który podkreślił, że celem organizowanych spotkań jest nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem, przedsiębiorcą i instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Każdy obecny na spotkaniu miał bowiem możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami ww. instytucji, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

W trakcie spotkania przedstawiono korzyści jakie daje zainwestowanie w Specjalną Strefę Ekonomiczną. Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Rafał Maćkowski, przedstawiciel Podstrefy Gliwickiej KSSE, zapoznali gości spotkania z zasadami działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz zmian, które w najbliższym czasie nastąpią. Mówiąc o warunkach i zasadach inwestowania, podkreślili, że pomoc publiczna na Opolszczyźnie jest jedną z najwyższych w naszym kraju, zarówno w oparciu o koszty inwestycyjne, jak o tworzenie nowych miejsc pracy. Dodatkowo, Rada Miejska w Oleśnie podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis do kwoty 200 000 EUR.

Monika Zdrojek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego PAIH, przedstawiła struktury wsparcia polskiego biznesu i możliwości współpracy przedsiębiorców z zagranicznymi biurami handlowymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zachęcając oleskich przedsiębiorców do ekspansji na rynki zagraniczne.

Prelegenci docenili starania naszej gminy w dążeniu do tworzenia jak najlepszych warunków dla inwestorów. Tereny inwestycyjne Gminy Olesno, obejmujące 111 ha (w tym do zainwestowania 94,2 ha), skoncentrowane są przy ulicy Leśnej w Oleśnie i Świerczu.

Właściwą komunikację terenów przemysłowych zapewnia ulica Leśna (klasa techniczna Z), przystosowana do transportu ciężkiego, o szerokości pasa jezdnego 6 metrów z poboczami o szerokości 1,5 m, łącząca drogi wojewódzkie: nr 487 (Olesno – Byczyna) i nr 494 (Bierdzany – Częstochowa) oraz poprzez ul. Częstochowską i ul. Wygodzką, dojazd do drogi krajowej nr 11 (Bytom – Poznań – Kołobrzeg). Ulica Biskupicka stanowi dodatkowe połączenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej z drogą wojewódzką nr 487 (ulicą Sienkiewicza). Łączy tereny inwestycyjne z bocznicą kolejową.

Serdecznie dziękujemy obecnym za udział w spotkaniu, a zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat oferty inwestycyjnej Olesna zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Podziel się