Największa tegoroczna inwestycja drogowa w Oleśnie zakończona

Największa tegoroczna inwestycja drogowa w Oleśnie zakończona

6 listopada 2017 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wraz z Wicewojewodą Opolskim Violettą Porowską, Starostą Oleskim Stanisławem Belką oraz przedstawicielem wykonawcy, przecięli symboliczną wstęgę na zakończenie największej w tym roku inwestycji drogowej – przebudowy dróg na osiedlu Walce.

Nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 3,7 km, chodniki, ronda, wyniesione przejścia dla pieszych oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodne z opracowaną organizacją ruchu, wszystko po to, by poprawić bezpieczeństwo pieszych i ułatwić jazdę kierowcom.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej” oraz „Przebudowy dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno: ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej” została wykonana z dofinansowaniem z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w ramach naboru wniosków na 2017 r.

Całkowity koszt inwestycji: 5.718.776,00 zł 
w tym:
– drogi gminne: 3.143.602,00 zł 
– drogi powiatowe: 2.575.174,00 zł
w tym dofinansowanie dla Gminy Olesno z ww. źródła w kwocie: 1.571.801,00 zł 
 
W ciągu przebydowanych dróg wykonany został także gruntowny remont sieci kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm RPM oraz Larix z Lublińca.


Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 jest istotnym instrumentem wsparcia zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Program realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2016-2019. Minister właściwy do spraw transportu zarządza Programem, a jego realizację powierzono wojewodom. Źródłami finansowania są środki z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego (po 50% wartości zadania).

Podstawowym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych oraz wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w jednostkach samorządu terytorialnego.


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Podziel się