33 uczniów ślubowało w oleskiej “mundurówce”

33 uczniów ślubowało w oleskiej “mundurówce”

W piątek 10 listopada 33 uczniów klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie uczestniczyło w uroczystości ślubowania.

W tym dniu uczestniczyli między innymi samorządowcy, rodzice uczniów, przedstawiciele policji i straży pożarnej oraz żołnierze zawodowi jednostki w Szumiradzie. Uczniowie przedstawili między innymi pokaz musztry, montaż słowno-muzyczny oraz pokaz sztuk walki.

Oleski “Ekonomik” naukę w klasach mundurowych prowadzi już od ośmiu lat. Obecnie na przyszłych żołnierzy, strażaków czy policjantów kształci się w placówce 76 uczniów. To sporo, ponieważ łącznie w całej szkole uczy się 257 uczniów.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących to oprócz “mundurówki”: Technikum Hotelarstwa, Technikum Architektury Krajobrazu, Technikum Logistyczne, Technikum Ekonomiczne oraz Gimnazjum dla Dorosłych.

Podziel się