„Co słychać w starej szafie” w Borkach Wielkich

„Co słychać w starej szafie” w Borkach Wielkich

Pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie zrealizowano kolejny projekt.

Grupa nieformalna „Poszukiwacze skarbów” we współpracy z Doliną Stobrawy, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017, zrealizowała projekt „Co słychać w starej szafie”.

Efekty projektu:

  1. Wyremontowano kolejne pomieszczenie na poddaszu Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. Pomieszczenie weszło w skład Izby Tradycji Śląskiej. Urządzono w nim wystawę „Kuchnia trzech pokoleń”.
  2. Zgromadzono, wyczyszczono i zakonserwowano liczne eksponaty o wartości historycznej: stare szafy, kredensy, łóżko, szafki nocne, stare książki, obrazy, artykuły gospodarstwa domowego: cep, sierp itp.
  3. Powstało 7 scenariuszy lekcji muzealnych.
  4. Przeprowadzono lekcje muzealne w Izbie Tradycji Śląskiej dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży licealnej i dorosłych.
  5. Zorganizowano warsztaty „Śląski strój ludowy”. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z elementami śląskiego stroju ludowego i jego atrybutami. Mieli okazję zobaczyć strój ludowy, przymierzyć i pozować do zdjęcia. Uczestnicy warsztatów poznali też wiele ciekawostek i anegdot związanych z regionalizmem, szczególnie dotyczących śląskiego stroju ludowego. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem.
  6. Zorganizowano warsztaty „Malowanie na płótnie”. Uczestnicy poznali technikę malowania na płótnie. Wycinali szablony, przykładali do wstążek i uczyli się nakładać farbę. Efektem ich pracy były przepiękne wstążki ozdobione kolorowymi kwiatami. Wstążki te przypominały wstęgi z korony śląskiego stroju ludowego.
  7. Zorganizowano „Warsztaty z szydełkowania”. Uczestnicy poznali sposoby szydełkowania i różne ściegi. Mieli okazję zobaczyć liczne wyszydełkowane serwetki, zgromadzone w Izbie Tradycji Śląskiej.
  8. Dnia 07.11.2017 r. odbył się Dzień Regionalizmu:

Na zaproszenie grupy nieformalnej „Poszukiwacze skarbów” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i przedszkola oraz licznie zaproszeni goście, mieszkańcy wsi.

Program przedstawiał się następująco:

  • Śląskie beranie w wykonaniu uczniów PSP Borki Wielkie.
  • Otwarcie wystawy „Kuchnia trzech pokoleń” w Izbie Tradycji Śląskiej.

Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić całą Izbę Tradycji Śląskiej i podziwiać nowe eksponaty pozyskane i odrestaurowane w ramach projektu. Na zakończenie zaproszono wszystkich zebranych na słodki poczęstunek w ramach gościnności „czym chata bogata”.


*- Informacja i zdjęcia: PSP w Borkach Wielkich.

Podziel się