Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Śmierć na zawsze zmienia życie rodziny i przyjaciół zmarłego, jest wydarzeniem, które powoduje wielką traumę u tych, dla których nieżyjąca osoba była kimś wyjątkowym. Wraz ze śmiercią wygasają wszelkie prawa osobiste związane ze zmarłym, a prawa majątkowe przechodzą na jego spadkobierców. Jednak jest to wydarzenie, które z punktu widzenia prawa nie tylko otwiera możliwość spadkobrania. Jeżeli śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych, jej sprawca może ponieść nie tylko odpowiedzialność karną, ale jest także zobowiązany do wyrównania wszelkich szkód i krzywd, które spowodował. Doskonałym przykładem są tragiczne wypadki komunikacyjne, do których każdego dnia dochodzi na polskich drogach.

Roszczenia związane ze śmiercią osoby bliskiej

Zawinione działanie lub zaniechanie człowieka, które doprowadziło do śmierci innej osoby daje możliwość najbliższym zmarłego ubiegania się o odszkodowanie – czyli wyrównanie poniesionych strat majątkowych oraz zadośćuczynienie. Drugie z tych roszczeń stanowi kompensację za doznane cierpienia psychiczne wynikające ze śmierci bliskiej osoby. Kodeks cywilny bardzo szeroko ustanawia krąg uprawnionych do domagania się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zgodnie z prawem sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jak wyjaśnia specjalista z Kancelarii Kompensja za najbliższych członków rodziny uznaje się nie tylko współmałżonka, osoby spokrewnione (rodzice, dzieci, wnuki), czy spowinowacone (np. zięć, teściowa). Polskie sądy przyjmują, że każdy z kim zmarły prowadził faktyczne pożycie lub nawiązywał bliskie więzy emocjonalne – nawet bez prawnego uregulowania tych stosunków – ma prawo domagać się zadośćuczynienia za śmierć. Stąd też partner życiowy zmarłego, czy dzieci partnera również mogą wytoczyć takie roszczenie – wystarczy, że wykażą relacje jakie wiązały ich ze zmarłym. W ubieganiu się o zadośćuczynienie skierowanie sprawy do sądu warto poprzedzić próbą ugody, która może szybko i bez ponoszenia kosztów sądowych doprowadzić do zakończenia sprawy.

Jak dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma na celu kompensację doznanej krzywdy. Stąd wysokość świadczenia zależy od rozmiarów krzywdy, a więc intensywności doznanych cierpień. Niestety udowodnienie tego typu okoliczności jest niezwykle trudne, stąd decyzja sądu co do wysokości przyznanego zadośćuczynienia ma w dużej mierze charakter uznaniowy. Dlatego w tego typu sprawach ważne jest wskazania na doniosłe argumenty świadczące o wysokim stopniu krzywdy. Mogą być nimi niezwykle bliskie relacje, jakie wiązały daną osobę ze zmarłym, czy podjęcie leczenia psychiatrycznego z powodu dolegliwości wynikających z traumy po śmierci. Dlatego wygranie procesu jest uzależnione przede wszystkim od właściwego skonstruowania pozwu i przeprowadzenia dowodów świadczących o rozmiarach krzywdy. Zadanie to jest niezwykle trudne do wykonania bez fachowej wiedzy i doświadczenia procesowego, dlatego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej. Doświadczony prawnik już na samym początku oceni realne szanse procesowe i przeprowadzi postępowanie w sposób odpowiadający realiom sprawy. Dodatkowo specjalista spróbuje uzyskać polubownie zadośćuczynienie prowadząc negocjacje z ubezpieczycielem u którego sprawca zdarzenia wykupił polisę OC.


*- Materiał partnera.

Podziel się