Debatowali o bezpieczeństwie

Debatowali o bezpieczeństwie

W środę 22 listopada w sali audiowizualnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się debata społeczna, której tematem była poprawa stanu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście infrastruktury drogowej oraz zwiększenie świadomości społecznej związanej z zabezpieczeniem nieruchomości i mienia ruchomego.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i instytucji dbających o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu.

22 listopada w sali audiowizualnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się debata społeczna, której przewodnim tematem było bezpieczeństwo tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zabezpieczenie domów, mieszkań, pojazdów przed włamaniami i kradzieżami.

W spotkaniu pod patronatem Starosty Oleskiego Stanisława Belki i Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Waldemara Popczyka wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władz samorządowych , Policji, Państwowej Straży Pożarnej, instytucji, szkół, zarządców dróg.

Podczas debaty Zastępca Komendanta oleskiej policji przedstawił działalność Komendy Powiatowej Policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, wraz z oceną realizacji programów prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku.

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp.sztab. Sebastian Wąsiński omówił zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładach lokalnej infrastruktury drogowej. Były to m.in. przejścia dla pieszych o ograniczonej widoczności. Ponadto dokonano oceny wprowadzonych rozwiązań komunikacyjnych pod kątem ograniczenia ilości zdarzeń drogowych.

W dalszej części spotkania ekspert WPiRD podinsp. Leszek Latusek w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawił jak można zabezpieczyć dom, mieszkanie, altanę działkową, piwnicę, samochód aby ograniczyć możliwość włamania i kradzieży.

Ważnym punktem debaty było przypomnienie o aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Naczelnik Wąsiński podkreślił, że dzięki niej, każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia te trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.


*- Informacja i zdjęcia: KPP Olesno.

Podziel się