Od 1 stycznia zmiana dofinansowania ZUS-u na legalną nianię

Od 1 stycznia zmiana dofinansowania ZUS-u na legalną nianię

Opolskie nianie opiekujące się małymi dziećmi mogą być spokojne o swoją emeryturę.

W nowym roku ZUS dalej będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, ale już tylko w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Pozostałe 50 proc. lub więcej będzie trzeba pokryć samemu.

Co mogą zrobić pracujący rodzice, a dla dziecka nie ma miejsca w żłobku czy przedszkolu? Dobrym pomysłem może być zatrudnienie niani w ramach umowy uaktywniającej, od której składki na ubezpieczenie społeczne opłaci ZUS z budżetu państwa. Teraz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, z pensją nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie w kraju (obecnie 2000 zł), pokrywa ZUS z budżetu państwa.

Rodzice opłacają składki wtedy, gdy pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc wynagrodzenie opiekunki to np.: 2 300 tys. zł, to ZUS finansuje składki od podstawy wynoszącej 2000 zł, a rodzice od 300 zł. Na życzenie niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie sfinansuje niania z własnych środków, a rodzic będący płatnikiem składek będzie ją wpłacał do ZUS.

– Od nowego roku zasady dofinansowania zmienią się, bo państwo za pośrednictwem ZUS będzie finansować składki w połowie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli rodzice chcą korzystać z pełnego finansowania składek przez ZUS, to z umowy podpisanej z nianią musi wynikać, że faktyczne rozpoczęcie sprawowania opieki nad dzieckiem rozpoczęło się w 2017 r. Rodzic powinien też zgłosić ten fakt w ZUS w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy uaktywniającej. Warto to załatwić jeszcze w grudniu – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS w województwie opolskim.

O tej specjalnej formie zatrudnienia wie niewielu rodziców. Z danych opolskiego ZUS wynika, że w regionie tylko 84 rodziców zatrudnia teraz opiekunkę na podstawie umowy uaktywniającej, a w całej Polsce takich umów jest 8 315.

Od października 2011 r. czyli od chwili wejścia w życie przepisów, które umożliwiają oskładkowane zatrudnienie niani, opolscy rodzice podpisali 936 takich umów. Zatrudnienie niani jest proste i korzystne dla obu stron. Zatrudniona babcia lub dziadek mogą ten okres wliczać w staż pracy. W rezultacie, po przeliczeniu może wzrosnąć wypłacana im emerytura.

Nianię można zatrudnić do dziecka, które ma od 20 tygodni do 3 lat. To również możliwe w przypadku czterolatka, jeśli nie ma możliwości zapewnienia dziecku opieki przedszkolnej. Zatrudnienie niani następuje na podstawie umowy z osobą fizyczną. Umowa powinna zawierać następujące dane: strony umowy; cel i przedmiot umowy; czas i miejsce sprawowania opieki; liczbę dzieci powierzonych opiece; obowiązki niani; wysokość wynagrodzenia oraz sposób  i termin jego wypłaty; czas, na jaki umowa została zawarta; warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Więcej na stronie internetowej: www.zus.pl/nianie


*- Informacja i zdjęcie: ZUS.

Podziel się