Mocne stanowisko Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie oleskiego szpitala

Mocne stanowisko Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie oleskiego szpitala

Szpital powiatowy w Oleśnie zawiesił działalność oddziału wewnętrznego, ponieważ zabrakło odpowiedniej liczby lekarzy.

Z tego powodu Rada Miejska w Oleśnie wystosowała oficjalne stanowisko, które w całości publikujemy. Stanowisko można znaleźć na stronie olesno.pl:

Stanowisko Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2017 r.

W sprawie sprzeciwu wobec zaprzestania działalności oddziału wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie przy ul. Klonowej 1.

Rada Miejska w Oleśnie wyraża stanowczy sprzeciw wobec zaprzestania działalności oddziału wewnętrznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie i niezapewnienia należytej opieki internistycznej wobec 20 tys. mieszkańców naszej gminy jak i pozostałych mieszkańców całego powiatu oleskiego.

Misją ZOZ w Oleśnie (podanej na stronie internetowej) jest udzielanie przez Szpital kompleksowych świadczeń medycznych na najwyższym poziomie. Jak to się ma kiedy doprowadza się do stanu zawieszenia działalności oddziału wewnętrznego. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie szpitala jest dyrekcja i to właśnie dyrekcja ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy, za prowadzoną politykę personalną szpitala. Oburzeni jesteśmy stwierdzeniem, że jest to sytuacja nagła i nieprzewidywalna, gdy powszechnie wiadomo, że to z oleskiego szpitala już od lat odchodzą nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki do ościennych placówek. Bezczynność dyrekcji na zatrzymanie odchodzących od lat lekarzy i pielęgniarek jest konsekwencją obecnego stanu rzeczy.

Jesteśmy również oburzeni brakiem informacji o przewidywanych utrudnieniach w udzielaniu odpowiedniej opieki zdrowotnej przez ZOZ Olesno jak i Starostwo Powiatowe, które jest organem prowadzącym dla oleskiego szpitala. Brak jest także informacji na temat poziomu wykorzystania przez szpital środków zewnętrznych-unijnych.

Żądamy jak najszybszego przywrócenia działalności leczniczej interny oleskiej. Przedłużające się ograniczenie działalności leczniczej oleskiego szpitala spowoduje wypadnięcie z sieci szpitali mających zagwarantowane finansowanie państwa, a w konsekwencji możliwe zamknięcie szpitala.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

Podziel się