Stadion, promenada, nowe drogi i rondo. Olesno w 2018 roku zmieni się

Stadion, promenada, nowe drogi i rondo. Olesno w 2018 roku zmieni się

Z Sylwestrem Lewickim, burmistrzem Olesna o nadchodzących inwestycjach w gminie, rozmawia Damian Pietruska.

– Poprzedni 2017 rok był bogaty pod względem inwestycji w Gminie Olesno, ponieważ na ten cel przeznaczone było 15 milionów złotych. W 2018 roku pieniędzy przeznaczonych na inwestycje ma być jeszcze więcej, bo prawie 20 milionów złotych.

26943176_1554645894588772_151355359_n– Rzeczywiście, obecny budżet, ze względu na kumulację środków zewnętrznych, jest bardzo duży, łącznie wynosi prawie 78 mln zł, z czego inwestycje pochłoną niemal 20 milionów zł, czyli ponad 25% budżetu. W powojennej historii Olesna jeszcze tak dużego budżetu nie było. Uchwalenie tak ambitnego budżetu to pozytywna informacja, ale zrealizowanie go będzie sporym wysiłkiem dla wszystkich służb.

Tak naprawdę, suma wydanych pieniędzy będzie dużo większa, bo 20 milionów złotych, o których mówimy, dotyczy budżetu miasta, a do tego dochodzą duże inwestycje, które będą realizowane przez spółkę komunalną, mianowicie modernizacja oczyszczalni ścieków, co będzie kosztowało tylko w tym roku na pewno kolejne kilka milionów złotych. Pracujemy również nad koncepcją przebudowy basenów zewnętrznych, przy ul. Kościuszki. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, będziemy starać się doprowadzić je do stanu odpowiadającemu standardom XXI wieku.

– Na co więc zostaną przeznaczone te pieniądze?

– Kiedy przygotowywaliśmy programy – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olesno i Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, to były pewne wątpliwości, że produkujemy jedynie kolejne dokumentacje, a czy coś z tego uda się uzyskać, to był wielki znak zapytania. Dzisiaj już wiemy, że  w ciągu najbliższych dwóch tygodni podpiszemy z panem marszałkiem umowę, której podstawę stanowią powyższe programy. Udało nam się otrzymać dofinansowanie – 5 milionów złotych na projekty: rewitalizację stadionu miejskiego oraz gruntowną przebudowę promenady przy ulicy Murka.

– Jak będzie wyglądała przebudowa oleskiego stadionu?

img_47091– Chcielibyśmy stadion doprowadzić do stanu odpowiadającemu najbardziej zainteresowanym, czyli sportowcom i kibicom. Chcemy przebudować całą widownię, która zostanie podniesiona, a pod nią powstaną szatnia i zaplecze, a całość będzie wbudowana w koronę stadionu. Zostaną wybudowane dwa boiska treningowe, o które sekcja piłkarska zabiegała od dłuższego czasu. Powstaną korty tenisowe. Planujemy stworzyć profesjonalną bieżnię tartanową, będzie również nowe oświetlenie. Mam nadzieję, że w połączeniu z Oleską Laguną i z Orlikiem będziemy mieli kompleks sportowo-rekreacyjny z prawdziwego zdarzenia.

– Będą więc warunki przygotowane do ewentualnego awansu piłkarzy do wyższej ligi…

– Z pewnością pod tym kątem też patrzymy, aczkolwiek dla mnie najważniejsze jest, że kilkaset młodych ludzi będzie miało lepsze warunki do uprawiania sportu.

– W jaki sposób zostanie przebudowana promenada?

promenada– Przygotowujemy czytelną wizualizację jednego i drugiego projektu, w związku z tym, że w tym roku będziemy się starali sporą część tych projektów wykonać. Promenadę czeka gruntowna przemiana. W pierwszym etapie rewitalizacji tego miejsca, powstanie plac zabaw uzupełniony o urządzenia siłowe, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania. Docelowo zostanie podzielona na aleję główną oraz strefę rekreacyjno-wypoczynkową. Aleja wyłożona będzie z płyt granitowych z donicami i nasadzeniami zieleni. Przebudowane zostaną mostki, wśród zieleni znajdować się będą drewniane leżaki, ławki, kosze, zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Będzie to miejsce wypoczynku wszystkich mieszkańców Olesna.

Tak naprawdę Olesno będzie miało trzy nowe place zabaw, bo zmodernizowany zostanie także plac zabaw obok biblioteki publicznej oraz przy ulicy Kilińskiego.

– To nie wszystkie zmiany, jakie planowane są z upiększeniem miasta…

– Jeśli chodzi o drugi program związany z gospodarką niskoemisyjną, rusza przetarg na budowę Centrum Przesiadkowego przy ulicy Dworcowej, który spowoduje zmiany w tej części miasta. Powstaną nowe miejsca parkingowe, również dla autobusów i rowerów, powstaną elementy małej architektury, a okolica zmieni swoją funkcjonalność.

– Budynek dworca również czeka przebudowa?

dworzec– Będziemy rozmawiać w tej sprawie z przedstawicielami dyrekcji PKP, aby przy zmianie całego otoczenia dworca za kilka milionów złotych, w środku nie stał budynek w obecnym stanie. Chcemy tę inwestycję wykonać porządnie, a remont  budynku wymaga kolejnych kilku milionów złotych, aby mógł świadczyć usługi dla mieszkańców, bo to jest warunek jego modernizacji.

– Z programu ograniczenia niskiej emisji planowane są również inne inwestycje…

– Dochodzą do tego ścieżki rowerowe, które powstaną od skrzyżowania ul. Wygodzkiej w Grodzisku z drogą krajową nr 11 w stronę Wysokiej i w drugą stronę do ulicy Łukowej w Łomnicy. To są dwa oddzielne zadania. Trudne, bo to spore odcinki wzdłuż drogi krajowej, więc muszą być wykonane na najwyższym poziomie.

– Z drugiej strony miasta również powstanie ścieżka rowerowa na trasie byłej linii kolejowej Olesno-Praszka.

– Ta inwestycja ma być wykonana ze środków ograniczenia niskiej emisji, które pozyskujemy w ramach aglomeracji Olesno-Kluczbork- Namysłów. Uzgodniliśmy jako gminy, przez które przebiega była “Paulinka”, że wnioskodawcą będzie Starostwo Powiatowe. Po stronie naszej gminy ta inwestycja jest zdecydowanie łatwiejsza, bo ścieżka  w dużej mierze już istnieje i można po niej jeździć. Liczymy na tę inwestycję, bo mielibyśmy ciekawy 30-kilometrowy odcinek. Staramy się, aby te ścieżki rowerowe łączyć z istniejącymi już w sąsiadujących z nami gminach, bo to zdecydowanie zwiększa atrakcyjność naszego regionu.

Będziemy budować również ścieżkę rowerową od przejazdu kolejowego na ulicy Częstochowskiej aż do skrzyżowania z ulicą Leśną.

– To właśnie na ulicy Częstochowskiej planowana jest jedna z największych tegorocznych inwestycji…

czestochowska– Jest już ogłoszony przetarg przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na budowę ronda oraz przebudowę ulicy Częstochowskiej. Jako gmina partycypujemy w kosztach tej inwestycji, która szacowana jest na kwotę ok. 10 mln zł.

Budowa ma się zakończyć do października tego roku. Przebudowany zostanie odcinek ul. Częstochowskiej tj. od ul. Chopina na wysokości przejazdu kolejowego do ul. Leśnej w Świerczu. Ten fragment trasy w kierunku Częstochowy od dawna oczekiwał na remont. Na pewno mieszkańcy będą musieli przygotować się na pewne utrudnienia, ponieważ odcinek będzie częściowo wyłączony z ruchu, chociażby ze względu na budowę nowego obiektu mostowego.

W tej chwili pracujemy również wspólnie z drogami wojewódzkimi nad koncepcją przebudowy ulicy Chopina i Sienkiewicza, która docelowo miałby stać się jednym ciągiem komunikacyjnym. Wzdłuż wspomnianych ulic powstanie bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa. Droga pod wiaduktem byłaby jednokierunkowa – od Centrum, czyli ul. Murka w stronę ul. Sienkiewicza, to pozwoliłoby na zrobienie chodnika z balustradami. Nie musielibyśmy podejmować jakiegoś wielkiego wyzwania budowania drugiego tunelu, co wiązałoby się z  kolejnymi, naprawdę sporymi wydatkami. W ciągu najbliższych tygodni przedstawimy opinii publicznej koncepcję przebudowy tej drogi.

Plany na ten i przyszły rok w tematach dróg wyższej kategorii są bardzo znaczące. Dlatego mówimy o budżecie gminy i dwudziestu milionach na inwestycje, przebudowie oczyszczalni ścieków, która również będzie kosztować około 20 milionów. Do tego jeśli uda nam się uzyskać środki na przebudowę basenów zewnętrznych, to jest kolejne siedem-osiem milionów i jeśli dołożymy budowę ronda z pieniędzy zewnętrznych za 10 milionów, to razem na naszym terenie zainwestowanie zostanie w krótkim czasie 40-50 milionów złotych. Stanowić to będzie ogromne wyzwanie.

– W planach są jeszcze remonty budynków instytucji publicznych.

– Kończymy w tym roku przebudowę biblioteki miejskiej i rozpoczynamy remont Domu Harcerza oraz Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie. Otrzymaliśmy na te cele spore dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, bo ponad 80-procentowe.

– Duża część inwestycji drogowych jest związana z oleską strefą inwestycyjną. Wiadomo już również, że planowana obwodnica Olesna będzie przebiegać w wariancie północnym, blisko strefy. Rozumiem, że ma to pomóc w znalezieniu nowych inwestorów. Spotykacie się z większym zainteresowaniem przedsiębiorców?

strefa– Zainteresowanie jest coraz większe. Obecnie rozmawiamy z trzema potencjalnymi inwestorami, którzy chcieliby zagospodarować połowę naszej 10-hektarowej działki.

Jeszcze w tym miesiącu przyjeżdża inwestor z Singapuru, który jest zainteresowany budową fabryki. Ogląda kilka lokalizacji, ale nie chciałbym na ten moment zbyt wiele o tym mówić.

Rozmawiamy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, aby u nas otworzyć przedstawicielstwo strefy i wtedy moglibyśmy na bieżąco monitorować wszystkich, którzy są zainteresowani inwestowaniem.

Po inwestycjach poczynionych w strefie oraz tych planowanych, o których wcześniej mówiłem, nic więcej naprawdę zrobić się nie da, poza bezpośrednią walką o to, żeby tutaj ściągnąć jakiś dobrych inwestorów i zagospodarować ten teren.

– Co jeszcze się zmieni w gminie w 2018 roku?

– Weszliśmy w projekt E-Urząd, więc mała rewolucja elektroniczna, dzięki której można będzie załatwiać sprawy przez Internet bez konieczności wizyty w urzędzie.

Do tego dochodzą projekty miękkie, czyli między innymi kontynuacja programu dotyczącego przedszkoli. Złożyliśmy również wniosek związany z rozbudową żłobka miejskiego.

W tematach strażackich, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanowice i kończymy remont strażnicy OSP Wachów.

– Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Będzie Pan ubiegał się o kolejną kadencję?

– Moim zdaniem, niech może o tematach wyborczych myślą ci, którzy mają więcej wolnego czasu. Tymczasem róbmy swoje, żeby ten rok 2018, mimo że jest rokiem wyborczym, można było spokojnie przepracować.

– Dziękuję za rozmowę.


*- Zdjęcie główne Mirosław Dedyk.

Podziel się