Spotkanie emerytów w oleskim “Cechu”

Spotkanie emerytów w oleskim “Cechu”

Tradycją oleskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości jest coroczne spotkanie w styczniu emerytowanych rzemieślników i pracowników biura Cechu.

W tym roku spotkanie odbyło się w czwartek 18 stycznia 2018 r. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna grupa emerytów. Gości serdecznie przywitał starszy cechu Alojzy Bardorz i kierownik biura Cechu Paweł Miozga, którzy złożyli życzenia.

W trakcie spotkania poinformowano seniorów o bieżących sprawach Cechu. Podczas dyskusji i rozmów wykazywano wielką troskę o problemach oleskiego szpitala.

Seniorzy wspominali czasy swej aktywności w oleskim Cechu.

Pracownicy Biura Cechu przygotowali poczęstunek.


*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się