Patryk Kościelny i Marcin Krawczyk świetni w “Złotej Kielni”

Patryk Kościelny i Marcin Krawczyk świetni w “Złotej Kielni”

Patryk Kościelny i Marcin Krawczyk, uczniowie klasy 3d Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Józefa Lompy w Oleśnie wzięli udział i zostali laureatami XLVII Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.

Opiekę nad nimi sprawowała Monika Michnik. Turniej był trzyetapowy i obejmował eliminacje szkolne, etap okręgowy w Gliwicach i centralny w Poznaniu.

Patryk Kościelny zajął drugie miejsce w Finale Centralnym Turnieju w kwalifikacji B.18 tj. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich i tylko jednego punktu zabrakło mu do tego, aby być najlepszym tynkarzem w kraju. Patryk zajęcia praktyczne odbywa w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Marcina Hądzla w Oleśnie.

Marcin Krawczyk zajął piąte miejsce w kwalifikacji B.09 tj. wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Zajęcia praktyczne Marcin odbywa w Zakładzie Instalacji Sanitarnych i C.O. „KALUS” u Grzegorza Kalusa w Sowczycach.

Wiadomości z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają na czterotygodniowych kursach zawodowych w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego “Złota Kielnia”, decyzją MEN, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zwolnienie laureata lub finalisty Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego “Złota Kielnia” z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie najwyższego wyniku.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych z całej Polski kształcących się w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, w którym uczniowie mogą wybrać zadanie z robót malarsko-tapeciarskich, montażu suchej zabudowy oraz układania posadzek, murarz-tynkarz, w którym uczniowie mogą wybrać zadanie z robót murarskich lub tynkarskich, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych i dekarz.

Formuła konkursu jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych

Środa, 31.01.2018 r.:

Etap pisemny w zawodach-kwalifikacjach: malarz-tapeciarz, monter suchej zabudowy, posadzkarz, murarz-tynkarz, instalator i dekarz, to test wyboru trwający 60 minut, w którym zawodnicy odpowiadają na pytania teoretyczne.

Czwartek, 1.02.2018 r.:

Część praktyczna Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” to wykonanie zadania praktycznego z poszczególnych kwalifikacji zawodowych.

Patyk Kościelny miał za zadanie wykonać tynk cementowo-wapienny.

Marcin Krawczyk natomiast za zadania miał zmontowanie ogrzewania podłogowego.

Obaj uczniowie poradzili sobie z zadaniem bardzo dobrze.

Piątek, 2.02.2018 r.:
Uroczyste zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Organizatorami turnieju Złota Kielnia są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu oraz Komitet Główny Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Toruniu.


*- Informacja i zdjęcia: ZSZ Olesno.

Podziel się