• Home »
  • Informacje »
  • Jest odpowiedź oleskiej policji w sprawie parkowania w “strefie zamieszkania”

Jest odpowiedź oleskiej policji w sprawie parkowania w “strefie zamieszkania”

Jest odpowiedź oleskiej policji w sprawie parkowania w “strefie zamieszkania”

Otrzymaliśmy komentarz Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie na temat parkowania w “strefie zamieszkania” między innymi na osiedlu Walce w Oleśnie.

Przypominamy, od kilku dni mieszkańcy Olesna byli zaniepokojeni sytuacją między innymi na osiedlu Walce, gdzie policjanci interweniowali w sprawie zaparkowanych samochodów w niedozwolonych miejscach. W “strefie zamieszkania” można bowiem parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

O sprawie szerzej pisaliśmy tutaj:

Poruszenie na osiedlu. Ludzie boją się mandatów

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie rzecznika oleskiej policji asp. Stanisława Filaka:

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym “strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Strefa zamieszkania ma chronić pieszych, a szczególne zasady ruchu drogowego, o których mówi definicja „strefy zamieszkania” to między innymi:

  • pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
  • kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów nie może jechać szybciej niż 20 km/h,
  • dziecko w wieku poniżej 7 lat może korzystać z drogi bez opieki osoby starszej,

Do szczególnych zasad ruchu drogowego obowiązujących w tej strefie należy również zapisany w art 49 ust 2 pkt 4 – zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Objęcie terenu osiedla Walce „strefą zamieszkania” z punktu widzenia Policji jest jak najbardziej zasadne, ponieważ wpływa to bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa jego mieszkańców.

Funkcjonariusze reagują na wszystkie przypadki ujawnionych przestępstw czy wykroczeń jak również na zgłoszone przez społeczeństwo zachowania, które w ich ocenie naruszają normy prawa.

Olescy policjanci otrzymali w ostatnim czasie zgłoszenia nieprawidłowego postoju w „strefach zamieszkania” między innymi na osiedlu Walce. Interwencje kończyły się pouczeniem oraz przypomnieniem przepisów dot. postoju w tej strefie.

Jedynie w przypadkach rażącego naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci będą stosować mandaty karne lub kierować wnioski o ukaranie do sądu. Przypadki budzące wątpliwości co do faktu zaistnienia wykroczenia zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia rozstrzygane będą na korzyść mieszkańców.


Damian Pietruska

zdjęcie olesno.pl

Podziel się