Walne Zgromadzenie Członków oleskiego Cechu

Walne Zgromadzenie Członków oleskiego Cechu

Tradycyjnie od lat w dniu św. Józefa – patrona rzemieślników w poniedziałek 19 marca 2018 r. o godz.12.30 – w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej instytucji, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oleskiego Cechu.

Zebranie poprzedziła tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w kościele św. Anny. W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy, rodziny i pątnicy św. Józefa. Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki za zmarłych rzemieślników. W czasie mszy przygrywała orkiestra dęta, składająca się z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Alojzy Bardorz, Starszy Cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości. Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków Cechu minutą ciszy.

Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, z-ca przewodniczącego – Manfred Szropa, sekretarzem – Franciszek Szklorz.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Tadeusz Staruch, prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Roland Fabianek, wicestarosta, Artur Kniejski, wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Horst Chwałek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Joachim Rataj, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie, Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Grzegorz Polak, przedstawiciel Burmistrza Olesna.

W zebraniu uczestniczyło 46 rzemieślników. To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją. Rzemieślnicy interesują się sprawami działalności gospodarczej. Cieszy fakt, że w zebraniu brała udział liczna grupa młodych rzemieślników. Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu i Biura Cechu za 2017 r. i udzielenie absolutorium ,,Starszemu’’ i  Zarządowi. Sprawozdanie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Paweł Miozga, kierownik biura Cechu.

W końcowej mowie Starszy Cechu podkreślił, że obecnie Cech zrzesza 147 członków. Posiada dobrą sytuację finansową mimo braku części najemców. Podziękował gościom zaproszonym za współpracę. Była ona bardzo dobra na poziomie gminy, powiatu, szkoły i urzędu pracy. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pracowników Biura Cechu, którzy na co dzień dbają o sprawy rzemieślników. Miłe słowa uznania i podziękowania skierował do rzemieślników, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności Cechu. Zawsze można było liczyć na pomoc. Bardzo serdecznie podziękował wszystkim rzemieślnikom, którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek naszego Cechu.

W wystąpieniach gości przewijało się docenienie działalności Zarządu i pracowników biura.

Podczas zebrania zostały wręczone odznaczenia i listy gratulacyjne za przynależność do Cechu.

Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu i Zasłużony dla Rzemiosła woj. opolskiego otrzymał:

 1. Starszy Cechu, Alojzy Bardorz – prowadzący Zakład Ciesielsko-Dekarski w Kościeliskach.

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego otrzymał:

 1. Franciszek Szklorz – Zakład Stolarski – Olesno, ul. Skłodowskiej Curie 18.

Złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymali:

 1. Hubert Chuć – „Bolek” Usługi Malarsko-Budowlane – Kościeliska 32 c
 2. Edward Strugała – PBMH Modern–Bud Spółka Z O.O. Spółka Komandytowa Edward Strugała – Starokrzepice, ul. Oleska 406

Srebrną Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymują:

 1. Józef Marek – Józef Marek Projektowanie i Nadzór Budowlany Zakład Budowlano-Remontowy “Marbud” –  Ługi–Radły, Łąkowa 7.
 2. Andrzej Rosak – Andrzej Rosak Zakład Usługowy Stolarstwo – Jaworzno 109.

Listy gratulacyjne za przynależność do Cechu:

40 lat

 1. Gerard Blaszczok – kamieniarstwo – Gorzów Śląski.

35 lat

 1. Renata Buczek – Fryzjerstwo – Olesno
 2. Norbert Macioł – Stolarstwo –  Radłów

30 lat

 1. Edmund Gajdecka – Monter wyk. wnętrz – Olesno
 2. Stefan Jędrosek – Ciesielstwo – Bodzanowice

25 lat

 1. Artur Kniejski – Stolarstwo – Olesno
 2. Tadeusz Olejnik – Fotograf – Praszka
 3. Franciszek Kulesa – Stolarstwo – Kościeliska
 4. Franciszek Szklorz – Stolarstwo – Olesno
 5. Damian Świtała – Stolarstwo – Sternalice

20 lat

 1. Danuta Janik – Fryzjerstwo – Olesno
 2. Piotr Łubowski – Piekarstwo- Olesno
 3. Krystyna Stampska – Mechanika pojazdowa- Olesno

10 lat

 • Joanna Kleemann–Wengel – Stolarstwo – Ligota Oleska
 • Marek Józef – Budownictwo – Ługi-Radły
 • Paweł Trocha – Mechanika pojazdowa – Borki Małe

Ważne informacje z Cechu w 2017 roku w liczbach:

 • Ilość zakładów rzemieślniczych – 147
 • Ilość zakładów szkolących uczniów – 86
 • Ilość członków pracujących w zakładach rzemieślniczych Cechu – 1100
 • Ilość nowo przyjętych członków – 8
 • Ilość skreślonych członków – 1
 • Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych – 194
 • Ilość czeladników, którzy zdali egzamin – 57
 • Ilość mistrzów, którzy zdali egzamin – 7
 • Ilość posiedzeń Zarządu – 10
 • Ilość przyjętych uchwał – 15
 • Ilość zawartych umów o naukę zawodu – 2
 • Ilość uczestników kursu pedagogicznego – 13
 • Ilość paczek od Mikołaja dla dzieci – 64
 • Ilość rzemieślników biorących udział w wyjeździe szkol-integracyjnym – 46
 • Ilość odsłon strony internetowej cech.olesno.pl -200 tys.

Starszy Cechu Alojzy Bardorz na zakończenie podziękował rzemieślnikom, którzy w różnej formie angażowali się na rzecz Cechu. Złożył życzenia świąteczne i zaprosił wszystkich uczestników zebrania na obiad.


*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się