Praszkowskie Koziołki 2018 wręczone. Przedstawiamy wyróżnionych

Praszkowskie Koziołki 2018 wręczone. Przedstawiamy wyróżnionych

Praszkowskie Koziołki to nagrody dla osób zasłużonych dla Gminy Praszka, które wręczono w niedzielę 6 maja podczas uroczystej gali.

– Te osoby i te instytucje są dla nas bardzo ważne, ponieważ one wpływają na to, jak postrzegana jest nasza gmina na zewnątrz. Są ambasadorami naszej gminy i naszego miasta – mówi Jarosław Tkaczyński, burmistrz Praszki.

Na gali wręczenia Praszkowskich Koziołków obecny był również Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, który chwalił zasługi mieszkańców Praszki.

– Dzisiaj mówimy o diamentach, które wy nazywacie Praszkowskimi Koziołkami. My, jako samorządowcy możemy powiedzieć, że żyjemy w wyjątkowych czasach, bo nie poradzilibyśmy sobie w tak pięknym rozwijaniu naszych sołectw, gdybyśmy nie mieli liderów, talentów w małych społecznościach – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Galę uświetnił wiedeński zespół muzyki żydowskiej – Scholem Alejchem, który przedstawił wyjątkowe utwory żydowskiej ludowej tradycji muzycznej.

Oto tegoroczni laureaci Praszkowskich Koziołków

  1. Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  2. Grupa Wokalno-Muzyczna KAMEA
  3. Strojecka Grupa Teatralna “KLEPISKO”
  4. Barbara Widera

Przedstawiamy sylwetki nagrodzonych oraz pozostałych nominowanych do nagrody.

 Gminne Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Praszce

Organizacja z największą liczbą członków na terenie Gminy z przewidywaną tendencją wzrostową w liczebności według danych urzędowych. W 2014 roku świętowali 30. lecie istnienia. Widoczni w wielu działaniach, w tym promocyjnych na rzecz gminy. Mają wiele pomysłów, energii i chęci do działania – wszystko jest poparte wieloletnim doświadczeniem.

Kilka lat temu podjęli inicjatywę M-GOKiS w Praszce realizacji Babiego Lata w ramach Festynu Rodzinnego, czyli plenerowych spotkań biesiadnych emerytów, rencistów i inwalidów z terenu Praszki i gmin sąsiednich. Kolejną inicjatywą jest Gminny Dzień Seniora z odznaczeniami osób przyjaznych seniorom. Co roku realizują jubileusze 75, 80, 85, 90 latków.

Są aktywni w powiecie oleskim, województwie opolskim, uczestnicząc w wielu programach, projektach, imprezach. Są wśród nich zawiązane organizacje takie jak: rękodzielnicza “Magiczne zacisze”, osoby współpracujące, wspierające działalność lokalnej grupy działania, panie poetki, osoby aktywne w sporcie, czy turyści zwiedzający nie tylko Polskę, ale i coraz odleglejsze kraje. Z zaangażowaniem prowadzą własną kronikę, która z pewnością staje się bogactwem gminy.


Grupa Wokalno-Muzyczna KAMEA

Wspólnie grają i śpiewają od 2010 roku z inicjatywy Marioli Gajdy i Henryka Jarugi w celu uatrakcyjnienia cotygodniowych spotkań w Kawiarence Seniora w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce.

Pozostali członkowie zespołu to: Krystyna Wadowska, Maria Wicher, Krzysztof Janusiak, Ewa Wiecha i Anna Długosz. Koncerty w Klubie Osiedlowym mają rozbudowaną formę artystyczną, uświetniają spotkania seniorów – również podczas imprez organizowanych przez jednostki gminy: Muzeum w Praszce, Dom Kultury M-GOKiS w Praszce.


Strojecka Grupa Teatralna “KLEPISKO”

Kontynuatorzy aktywnych działań teatralnych na terenie wsi Strojec z lat 80-tych. W obecnej formie i nazwie działają od 2006 roku pod kierunkiem Eleonory Gędek, inicjatorki działań kulturalnych, społecznych, reżyserki wszystkich przedstawień zespołu. Dotychczas w zespole uczestniczyły już 3 pokolenia mieszkańców (łącznie ok 150 osób), prezentując na scenie w formie teatru zwyczaje, tradycje ludowe.

W zależności od potrzeb zespół liczy do 40 osób chętnych do wyjścia na scenę. Odnosili i odnoszą sukcesy w wielu konkursach, przeglądach. Mają liczne nagrody i satysfakcję promowania swojego sołectwa i gminy Praszka.


Barbara Widera

Rodowita Wygiełdowianka. Od młodych lat należy do OSP Wygiełdów. Od 24 lat po latach aktywności strażackiej jest w zarządzie straży jako skarbnik. 10 lat temu założyła drużynę młodzieżową przy tamtejszej OSP. Sołtys wsi już w czwartej kadencji.

Nadal ma wiele pomysłów i podejmuje nowe zadania na rzecz lokalnej społeczności. Aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich. W 2014 roku wraz z mieszkańcami realizowała Dożynki Gminne Gminy Praszka. Wówczas zainicjowała według swojego pomysłu realizację konkursu dla dzieci wiejskich na Stracha Polnego. Osobiście przekonała mieszkańców Wygiełdowa, Brzezin, Prosny, Jastrzygowic do przystąpienia do projektu scalania lokalnych gruntów celem pomyślnych inwestycji dla przyszłych pokoleń.


Nominowani do nagrody:

Teresa Kalinowska

Gdy odchodziła na emeryturę martwiła się co będzie robić w wolnym czasie. Podjęła serię szkoleń, w tym unijny Kurs Animatorów Osób Starszych, konsultowała decyzje z burmistrzem i podjęła współpracę z Domem Kultury w M-GOKiS w Praszce na rzecz integracji Pań w wieku 50 +, mieszkanek Praszki, które chcą aktywnie działać społecznie, ciekawie spędzając wolny czas.

Kursy komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna, spotkania z ciekawymi osobami w różnych zawodach i o różnych światopoglądach to jedne z wielu inicjatyw Teresy Kalinowskiej. Obok tego aktywność sportowa: kijki, rajdy rowerowe, wsparcie jako wolontariuszki organizacji corocznej imprezy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie. Owocem jej inicjatywy są znajomości, a nawet przyjaźnie w jesieni życia, wspólne spotkania osób samotnych.


Damian Pietras

Strażak z 24-letnim doświadczeniem, ze złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedmościu, członek Zarządu Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Gminnego w Praszce, współkontynuuje ponad 100-letnią działalność Orkiestry Dętej OSP z Przedmościa.

Na potrzeby straży stara się o możliwe dotacje na zakup niezbędnego sprzętu. W swojej działalności i postawie jest wzorem dla wstępujących w zastępy OSP młodych strażaków.


Mateusz Wicher

Aktywny działacz lokalny, społecznik. Od 2006 roku członek zarządu OSP Brzeziny. Obecnie wiceprezes i gospodarz tamtejszej jednostki OSP, kierowca wozu bojowego. Stara się o sprzęt dla jednostki, uczestniczy w wielogodzinnych szkoleniach strażackich, aby być pomocnym ludziom w niebezpieczeństwie jak i w lepszym, codziennym życiu na wsi.

Uczestniczył w reaktywacji budynku remizy, również na potrzeby obecnej świetlicy wiejskiej. Pomaga w działaniu Kołu Gospodyń Wiejskich. Jego społeczna aktywność, wrażliwość na potrzeby innych i poświęcenie każdej wolnej chwili na pracę na rzecz społeczności lokalnej są wyjątkowe i niepowtarzalne.


Damian Pietruska

Zdjęcia – Damian Pietruska, Krzysztof Szczepański – Fotofax.

sylwetki MGOKiS Praszka

Podziel się