70 lat Oleskiego Liceum – spotkanie absolwentów

70 lat Oleskiego Liceum – spotkanie absolwentów

Absolwenci oraz osoby zaproszone spotkały się, aby świętować jubileusz 70-lecia oleskiego liceum.


W piątek 15 czerwca w hali Zespołu Szkół w Oleśnie odbyły się jubileuszowe uroczystości 70-lecia placówki. Przez ten ogrom czasu, szkoła przeszła wiele przemian.

– Szkoła zmieniała się od samego początku, rozwijały się kierunki kształcenia, dawała szanse rozwoju osobom czy to z terenu niemieckiego, czy z zaboru rosyjskiego, czy już z naszego Państwa. Sam budynek również rósł, podnosił się i mocno się zmienił – mówi Marek Leśniak, obecny dyrektor szkoły.

Przy okazji jubileuszu odbyło się spotkanie absolwentów szkoły, którzy często byli wspominani. Wśród nich wielu znamienitych gości. Jak mówi dyrektor, to właśnie uczniowie i absolwenci są siłą tej placówki.

– Absolwenci są wyznacznikiem naszej szkoły, ponieważ to oni tworzą opinię o szkole, oni dają świadectwo tego, jak w tej szkole było, czy były to dla nich dobre czasy. Nasi absolwenci z reguły doskonale poradzili sobie w życiu.

Dla uczniów szkół podstawowych zbliża się czas wyborów. Co oleski “Ogólniak” może zaoferować kolejnym pokoleniom uczniów?

– Z pewnością szansę dobrze zdanej matury – mówi Marek Leśniak. – Wskaźnik zdawalności wynosi u nas 98-100%. W tym roku mamy uczniów z piętnastoma już zdobytymi indeksami, czyli finalistów i laureatów konkursów. Takiego wyniku jeszcze nie mieliśmy. Nasi uczniowie świetnie zdają również egzaminy języka niemieckiego DSD II. Przez dwadzieścia lat funkcjonowania, ukończyliśmy go na pierwszym miejscu w Polsce Południowej. Prowadzimy doskonałą działalność sportową, dzięki której młodzież może się pokazać w zawodach sportowych od najlepszej strony.

70 lat to kawał historii. O tym, jak wiele się przez ten czas wydarzyło, niech przemówią liczby:

  • Ponad 6100 – to liczba wszystkich absolwentów oleskiego “Ogólniaka” (od czasów powojennych).
  •  Szkoła miała 25 dyrektorów (to stanowisko zajmowała tylko jedna kobieta – Marianna Wręczycka),
  • Obecny dyrektor piastuje to stanowisko od 1996 roku,
  • W kończącym się właśnie roku szkolnym, w szkole uczyły się 273 osoby,
  • Najliczniejszy rocznik był w 2002 roku, kiedy do szkoły uczęszczało ponad 650 osób (na liczbę uczniów wpływa głównie demografia).
  • Ponad rok szkoła się przygotowywała do jubileuszowych uroczystości.

Damian Pietruska

Podziel się