• Home »
  • Informacje »
  • Susza – zakaz podlewania w wyznaczonych godzinach. Możliwe braki w dostępie wody

Susza – zakaz podlewania w wyznaczonych godzinach. Możliwe braki w dostępie wody

Susza – zakaz podlewania w wyznaczonych godzinach. Możliwe braki w dostępie wody

Publikujemy ogłoszenie OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie w związku z długotrwała suszą na terenie gminy Olesno.


OGŁOSZENIE

OPWiK Sp. z o.o. w Oleśnie

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów z wodociągu gminnego.

Na podstawie art. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z póżn. Zm.) w związku z niedoborem wody związanych z długotrwałą suszą na terenie gminy Olesno ogłasza się, co następuje:

  1. Wprowadza się ZAKAZ PODLEWANIA wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów na terenie gminy Olesno od dnia 19.06.2018 r. do odwołania, w godzinach 6.00-8.00 oraz 19.00- 22.00
  2. ZAKAZ, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich odbiorców wody podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.
  3. Jednocześnie informujemy, że mogą nastąpić braki w dostawie wody.
Podziel się