60 oleskich harcerzy na wakacyjnych obozach

60 oleskich harcerzy na wakacyjnych obozach

Od 27 czerwca do 7 lipca kolejno olescy zuchy i harcerze, spędzili po 10 dni w Ośrodku Obozowo-Biwakowym hufca ZHP Ruda Śląska w Kuźnicy, gdzie uczyli się podstaw harcerstwa, samoakceptacji, rywalizacji i rozumienia znaków natury.

W obu wydarzeniach wzięło udział około 60 dzieci.

Zuchy pod okiem kadry uczyły się budowy szałasów i łuków. Robiły zielniki, dowiedzieli się jak powstało harcerstwo i jak udzielić pierwszej pomocy. Harcerze uczyli się budowy kuchni polowej i przygotowywali ogniska.

Obie grupy przybliżyły sobie historię harcerstwa i scoutingu, poprzez prace w grupach i udział w wielu grach i zabawach terenowych. Aby oba wyjazdy nie były nudne, kadra wypoczynku owiała całą podstawę harcerstwa w tematykę, dzięki której w zaszyfrowany sposób, dzieci mogły z zaciekawieniem uczyć się podstaw survivalu i wiedzy harcerskiej.

Dlatego właśnie kolonia nazywała się “Lato Leśnych Ludzi”, a obóz “W krzywym zwierciadle”. Pomimo nieprzyjaznej pogody umilali sobie czas grą na gitarze, śpiewem i pląsami.

Na koniec kolonii jeden z zuchów – druhna Natalia została dopuszczona do złożenia Obietnicy Zuchowej, natomiast obóz skoczył się miło dla druhny Hanii oraz druha Piotrka, którzy złożyli Przyrzeczenie Harcerskie.

Druhna Zosia została nową drużynową 26 Drużyny Harcerskiej “Sokoły”, druhna Laura przejęła obowiązki drużynowej 16 Drużyny Starszoharcerskiej “Incognito”, a druhna Marta została zastępcą komendanta szczepu.


*- Informacja i zdjęcia: 3 Szczep Feniks w Oleśnie.

Podziel się