Dni Olesna rozpoczęte! Wręczono nagrody “Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”

Dni Olesna rozpoczęte! Wręczono nagrody “Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”

Uroczystą sesją rady miejskiej rozpoczęto Dni Olesna 2018. Była to okazja do wyróżnienia osób działających na rzecz miasta nagrodą “Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”.

Sesja rozpoczęła się od uroczystego odśpiewania hymnu, wystąpienia Sylwestra Lewickiego, burmistrza Olesna, który mówił o ostatnich inwestycjach gminy.

Na sesji wystąpili również zaproszeni goście z zagranicznych delegacji miast partnerskich Olesna. O stronę muzyczną uroczystości zadbali oleski chór “Olensis” oraz oleski chór parafialny.

Głównym punktem sesji było oczywiście wręczenie wyróżnień “Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”. Sylwetki nagrodzonych przedstawiała Ewa Cichoń, przewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie oraz dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego.

Oto tegoroczni laureaci:

Halina Szklanna

dsc08728Jej motto brzmi: „Z książką osiągniesz każdy cel”.

Absolwentka kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od sierpnia 1978 r. pracuje w Oleskiej Bibliotece Publicznej. W 1999 r. została dyrektorem tej placówki prowadząc szeroką działalność edukacyjną i kulturalną: lekcje biblioteczne, szkolenia, imprezy, zajęcia w czasie ferii i wakacji, wystawy, konkursy, bookcrossingi, „głośne czytania”, happeningi, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie z twórcami lokalnymi oraz ze znanymi polskimi pisarzami, m.in.: z Wandą Chotomską, Markiem Krajewskim, Barbarą Kosmowską, Pawłem Beręsewiczem, Janem Grzegorczykiem, Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, Wojciechem Widlakiem, Jackiem Dehnelem, Hanną Cygler, Jackiem Hugo-Baderem, Elżbietą Dzikowską, Jackiem Podsiadło, Tomaszem Różyckim.

Jest koordynatorką i organizatorką akcji promujących czytelnictwo: Tydzień Bibliotek, Noc w Bibliotece, Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie. Stale współpracuje z instytucjami kultury i oświaty gminy Olesno, organizacjami i stowarzyszeniami organizując Spotkania z żywym słowem, Spotkania z pasjami, fundacjami – KLUCZ, Wielka Liga Czytelników, ABCXXI, zaczytani.pl. Współorganizowała ogólnopolskie konkursy Wielka Liga Czytelników, Ogólnopolski Konkurs Poetycki SZUFLADA w Oleśnie.

Uczestniczyła w bardzo wielu projektach dla bibliotek. Za priorytetowe zadanie postawiła sobie rozszerzenie usług bibliotecznych dla różnych grup czytelników. Podjęła wiele działań ułatwiających dostęp do zbiorów czytelnikom niepełnosprawnym. Przykładem jest tu uruchomienie usługi Książka na telefon i utworzenie w czytelni specjalnego stanowiska komputerowego dla osób z dysfunkcją wzroku.

Stale troszczy się o rozwój czytelnictwa w gminie. Dzięki temu w Rankingu Bibliotek w 2017 roku zajęła II miejsce w województwie opolskim i 67 w kraju. W 2004 r. otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury. W 2015 r. odznaczona została Złotym Medalem za Długoletnią Pracę. Dzięki jej staraniom Oleska Biblioteka Publiczna otrzymała nagrodę główną za udział w konkursie Biblioteka dla lokalnej społeczności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek oraz Certyfikat Biblioteka z pasją za zapewnienie użytkownikom włączenia do świata cyfrowej edukacji.

W latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowny remont gmachu biblioteki stawiając placówkę w szeregu najnowocześniejszych.


Jan Jaskulski

dsc08742Podskarbi gminy Olesno. Związany z Ziemią Oleską poprzez miejsce urodzenia- Sternalice, gdzie ukończył szkołę podstawową. Absolwent Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie, Akademii Rolniczej na kierunku ekonomika rolnictwa oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego we Wrocławiu.

Pracę zawodową rozpoczął w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Pawłowicach. Od 1977 roku przez ponad 13 lat pełnił funkcję Naczelnika Gminy w Radłowie. Swoje wykształcenie finansowe pogłębiał w pracy w Narodowym Banku Polskim, następnie w Banku Śląskim O/Olesno i Centrala w Katowicach.

Od 1987 roku wraz z rodziną zamieszkał w Oleśnie na osiedlu Walce. W 1997 r. został powołany przez Radę Miejską w Oleśnie na stanowisko Skarbnika Gminy. Przez 20 był skutecznym strażnikiem gminnego budżetu. W ubiegłym roku przeszedł na emeryturę. Jak sam ocenia – szczególnie owocne i pracowite były trzy ostatnie kadencje, od roku 2006. Była to dynamiczna dekada –realizacji wielu dużych zadań inwestycyjnych: np. zadanie z największym montażem finansowym tj. zrealizowana z powodzeniem kryta pływalnia ”Oleska Laguna”.

Jako młody stażem emeryt nadal jest skarbnikiem, nadzorującym finanse domowe i społecznym skarbnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnie. Na emeryturze więcej czasu poświęca wnukom i realizuje swoje zainteresowania: jak czytanie książek, oglądanie filmów czy wycieczki krajoznawcze z rodziną. Udziela się w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym oraz w Związku Emerytów i Rencistów.


Karina Duch

dsc08730Oleski Maestro w spódnicy. Od 1998 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Była instruktorem zespołu śpiewaczego w Gorzowie Śl. „Gorzowianki”, a od 9 lat jest instruktorką w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie i dyrygentką miejskiego chóru „Olensis”, z którym koncertuje także w miastach partnerskich Olesna w Arnsbergu i Zalakaros.

Jest inicjatorką i główną organizatorką imprezy charytatywnej „Dla Ciebie ,Mamo”. Przy okazji tego koncertu organizuje bezpłatne badania profilaktyczne np.: badanie ciśnienia krwi, badania spirometryczne, mieszkanki Olesna mogą zrobić na miejscu bezpłatne badania mammograficzne.

Zaprasza także lekarzy specjalistów do wygłaszania prelekcji dotyczących zdrowia. Corocznie organizuje także koncert „Wielopokoleniowe kolędowanie” w zabytkowej kaplicy starego szpitala. Chór „Olesnsis” na trwałe zapisał się na kulturalnej mapie Olesna uświetniając wiele imprez lokalnych. Stworzony przez nią chór prezentuje zróżnicowany repertuar, obejmujący utwory muzyki różnych epok – od średniowiecza po dzieła kompozytorów współczesnych, pieśni ludowe, patriotyczne i sakralne. Dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu i miłości do muzyki, chór wspaniale się rozwija i przynosi dumę naszemu miastu, a przede wszystkim każdemu, kto odważył się przyjść na pierwszą próbę … i pozostał. „Chórzystą zostaje się bowiem na całe życie”- taka jest dewiza dyrygentki chóru „Olensis”.


Danuta Gmur

dsc08725Oleska poetka, na stałe związana z Olesnem, w Oleśnie urodzona, w Oleśnie uczęszczała do szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Raciborzu rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Sternalicach. W 1972r. ukończyła Studium Finansowe w Opolu, po czym studiowała prawo administracyjne w Katowicach, co dało jej podstawy do zatrudnienia w administracji państwowej.

Przez 34 lata pracowała w Urzędzie Miejskim w Oleśnie jako inspektor ds. podatkowych. Na emeryturze oddała się całkowicie swojej pasji jaką jest poezja. Niewątpliwie inspiracją do pisania wierszy stały się problemy ze zdrowiem, które zredefiniowały jej stosunek do życia. Pierwsze wierszyki tworzyła już w dzieciństwie.

Już jako dojrzała poetka wydała w przeciągu 10 lat 4 tomiki wierszy: „Nie martw się jutrem”, „ Myśli nadzieją kołysane’’, „Jak pozbierać szczęście” oraz „Z życia wzięte”. Swoje wiersze określa „nutkami z życia wziętymi”, bo niosą pozytywne przesłanie dla wszystkich pokoleń, zarówno dla młodych jak i dla seniorów. Ma za sobą cztery spotkania autorskie, jedno w Bibliotece Publicznej w Oleśnie, trzy na Uniwersytecie Opolskim. Od 12 lat dokumentuje jako kronikarz działalność Stowarzyszenia Integracyjnego „Bądźmy Razem” w Oleśnie.

Współpracuje ze Środowiskowym Domem Opieki w Sowczycach oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Oleśnie – to moi Przyjaciele- tak mówi o ludziach doświadczonych niepełnosprawnością. Od trzech lat przewodniczy Miejskiej Radzie Seniorów w Oleśnie jako jej przewodnicząca. Prowadzi w imieniu Miejskiej Rady Seniorów Gminny Ośrodek Wsparcia Dziennego, współpracując z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Kołem Niewidomych, które uhonorowało ją w 2017 odznaką ”Przyjaciela Niewidomych”.

Informacje o pracy z Seniorami i dla Seniorów umieszcza na facebooku, na stronach internetowych, a swoje wiersze publikuje na łamach lokalnej prasy. Jest bardzo zaangażowaną społecznie, wrażliwą, ciepłą i serdeczną osobą.


Elżbieta Stengritt-Talik

dsc08716„Wszystko dla dzieci” to przesłanie przyświecało jej od zawsze. W rodzinnym mieście Kluczborku ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Zawodu nauczyciela oraz dobrego warsztatu pracy nauczyła się w Studium Nauczycielskim w Prudniku.

Studiowała pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie i ukończyła studia podyplomowe z zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej. Pracowała w przedszkolach: w Kopicach w Borkach Wielkich i w Oleśnie.

Od 1994 r., przez 24 lata, pełniła funkcję dyrektora Żłobka Miejskiego w Oleśnie. Wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonywała swoje obowiązki, rzetelnie oraz fachowo koordynowała i nadzorowała pracę Żłobka Miejskiego, zapewniając tym samym pełną realizację celów i zadań kierowanej przez siebie instytucji, w tym wysokie standardy świadczeń opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci do lat 3.

Racjonalnie prowadziła gospodarkę finansów publicznych i skutecznie zabiegała o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Była inicjatorem bądź współrealizatorem: organizacji uroczystości, zajęć otwartych, wystaw, spotkań opłatkowych, spotkań z ludźmi ciekawych zawodów, konkursów, festynu rodzinnego, kiermaszy Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych, przedstawień teatralnych i Jasełek w wykonaniu dzieci, akcji sadzenia drzew, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Zdrowo jemy zdrowo żyjemy” oraz akcji zbierania nakrętek dla chorych dzieci.

Z jej inicjatywy przeprowadzono termomodernizację obiektu Żłobka Miejskiego wraz z odnawialnymi źródłami energii, przebudowano kotłownię z węglowej na gazową i wykonano prace remontowe pomieszczeń użytkowych dla dzieci i personelu. Swym zaangażowaniem oraz zdyscyplinowaną pracą zawodową znacznie przyczyniła się do rozwoju kierowanej przez siebie placówki. W okresie 41 lat pracy zawodowej zawsze była otwarta na nowe wyzwania.

Działa społecznie jako członek Ludowego Zespołu Sportowego Borki Wielkie (od 2003 r.), Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie (od 2008 r.) i Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” (od 2008 r.). Jak sama podkreśla: Satysfakcji z wykonywanej pracy dostarczał mi zawsze uśmiech dzieci oraz ugruntowanie dobrego imienia żłobka w opinii oleśnian.


Damian Pietruska

Laudacje – organizatorzy.

Podziel się