Pielęgniarka będzie mogła wypisać chorobowe

Pielęgniarka będzie mogła wypisać chorobowe

Za kilka tygodni dokona się rewolucja w wydawaniu zaświadczeń chorobowych. Od 1 grudnia wchodzi w życie ustawowy obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich.

Za to od 23 października już nie tylko lekarz, ale też osoba przez niego upoważniona ma prawo wystawić chorobowe bez użycia papierowego formularza. Kto już teraz może przejąć obowiązki lekarza?

Zgodnie z zapisami ustawy* już teraz zamiast lekarza, zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, zwane L4 może wypisać asystent medyczny. Nie znaczy to, że asystent zbada pacjenta i zdecyduje wysłać go na chorobowe.

Tylko lekarz będzie miał prawo orzekać o stanie zdrowia pacjenta, udzieleniu chorobowego i szczegółach zwolnienia. Wyznaczony pracownik jedynie wprowadzi dane z zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisze.

Zrobi to w imieniu lekarza i na podstawie wytycznych zawartych w dokumentacji medycznej badanego.

– Pomysł z asystentem ma odciążyć lekarzy od czynności administracyjnych i dać więcej czasu na zajęcie się pacjentem. Lekarz, który ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS ma prawo upoważnić do wystawiania zaświadczeń lekarskich osobę, która wykonuje zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Konkretnie chodzi o pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W województwie opolskim jest obecnie około 2980 lekarzy, którzy mają prawo zbadać pacjenta i wystawić zwolnienie od pracy. W październiku br., prawie 2100 z nich wystawiło już zwolnienia online, a 92 proc. zrobiło to przez profil PUE ZUS. Na początku miesiąca, niemal co drugie zaświadczenie chorobowe w skali kraju lekarze wydali internetowo. Wydruk poświadczający, że pacjent powinien odpocząć od pracy i się kurować, wydadzą jedynie na wyraźne życzenie badanego.

Z danych ZUS wynika, że do e-zwolnień bardziej przekonani są lekarzy świadczący usługi w prywatnych gabinetach i klinikach. Jednak gros z nich praktykuje w szpitalach czy zakładach opieki zdrowotnej, gdzie sprzęt komputerowy pozostawia wiele do życzenia, a pacjenci ustawiają się w kolejki. Czy angażowanie pracowników administracyjnych, zwanych asystentami medycznymi będzie pomocne?

– W naszej placówce na pewno uruchomimy kilku asystentów medycznych. Zwłaszcza, że rozpoczyna się okres wzmożonej zachorowalności na przeziębienia i grypę, a tym samym zwiększonej absencji w pracy. Poprosimy opolski ZUS o założenie wybranym pracownikom profilu na PUE ZUS i przeszkolenie z systemu zwolnień elektronicznych. Chcemy, żeby od 1 grudnia asystenci byli do dyspozycji lekarzy i im pomagali. Idea e-zwolnień jest jak najbardziej na miejscu, jednak jeszcze zbyt często występują problemy techniczne i aplikacje internetowe się zawieszają. Mamy nadzieję, że już za miesiąc każdy lekarz i upoważniony asystent będą to robić bez przeszkód – Rafał Mazur, dyrektor ds. handlu i rozwoju NZOZ Medrem Poliklinika w Opolu.

Jak upoważnić asystenta medycznego do wystawiania zwolnień?

Pierwszym krokiem lekarza jest wpisanie upoważnianej osoby do Rejestru Asystentów Medycznych, w którym gromadzone są dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień. ZUS zweryfikuje, czy można udostępnić osobie upoważnionej możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.

– Osoba wskazana jako asystent medyczny musi założyć indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, bo bez tego wystawienie e-ZLA będzie niemożliwie. Upoważnienie lekarza dla konkretnego pracownika będzie ważne rok. Po 12 miesiącach będzie można je przedłużyć. Natomiast w każdej chwili takie upoważnienie może być przez lekarza cofnięte – Radosław Siczewski, Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Dokumentacji w opolskim oddziale ZUS.

W województwie opolskim eksperci ZUS przeszkolili w ciągu ostatnich miesięcy kilkuset lekarzy. Teraz proponują bezpłatne szkolenie wszystkim placówkom medycznym, które zamierzają postawić na asystentów medycznych. Od połowy października Oddział ZUS w Opolu wysłał specjalne listy do około 220 podmiotów świadczących usługi na rynku zdrowia w regionie, proponując darmowe szkolenia. To głównie te placówki, w których lekarze do dzisiaj większość zaświadczeń o niezdolności do pracy wypisują na formularzach papierowych. Pierwsze szkolenie mają być realizowane na początku listopada.


*- Informacja: ZUS.

Zdjęcie pixabay.com

Podziel się