Licencja na taksówkę – jak ją zdobyć?

Licencja na taksówkę – jak ją zdobyć?

Popularność branży taksówkarskiej w Polsce wciąż rośnie. Coraz więcej osób decyduje się korzystać z usług przewozowych i bardzo je sobie chwali. Dzięki temu tysiące ludzi dostaje pracę, dzięki której może dorobić sobie do emerytury lub pensji.

Każdego dnia w naszym kraju z taksówek korzysta około 420 tys. klientów. To wynik o 20 tys. lepszy w stosunku do roku poprzedniego – jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Polską Sieć Taxi. Z uwagi na te dane nie brakuje chętnych gotowych do podjęcia zawodu taksówkarza. Jak zostać taksówkarzem? Tego dowiesz się z dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury.

Na początek formalności

W teorii taksówkarzem może zostać każdy, w praktyce już nie. Po pierwsze osoba trudniąca się odpłatnym przewozem osób musi mieć ukończone co najmniej 21 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B. Ponadto musi okazać się orzeczeniem lekarskim, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tego zawodu. W tym celu kandydat na taksówkarza musi przejść podstawowe badania medycyny pracy oraz badania psychotechniczne. Kierowca nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko zdrowiu i życiu, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów, wolności seksualnej, obyczajowości i środowisku. I co najważniejsze, przyszły taksówkarz musi posiadać uprawnienia co do samochodu, którym będzie wykonywał usługę przewozu osób.

Szkolenie i licencja

Oczywiście podstawą otrzymania licencji jest szkolenie z transportu drogowego, które organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Najwięcej czasu na takim szkoleniu poświęca się na zagadnienia związane z topografią miasta. Szkolenie kończy egzamin, którego zdanie umożliwia kandydatom wykonywanie tego zawodu. Jeśli chodzi o licencję, ta wydawana jest odpowiednio na dany samochód oraz teren, na jakim wykonywane będą usługi taksówkarskie. Dlatego taksówkarz może świadczyć swoje usługi wyłącznie na określonym w licencji obszarze.

Może zawód taksówkarza i jest dochodowy, ale bardzo ryzykowny. Kierowca jeżdżący pod presją czasu, przemęczony, siedząc za kółkiem po kilka czy nawet kilkanaście godzin dziennie narażony jest na nieszczęśliwe zdarzenia, jakie mogą spotkać go na drodze. Dlatego każdy taksówkarz powinien wykupić sobie pakiet polis, który uchroni go przed konsekwencjami wypadku i zapewni mu bezpieczeństwo na drodze. Przykładowe ubezpieczenie dla taksówkarzy znajdziesz na stronie: https://www.taxiinsurer.co.uk/taxi-insurance/.


*- Materiał partnera.

Podziel się