Komunikat Burmistrza Olesna

Komunikat Burmistrza Olesna

KOMUNIKAT

Burmistrza Olesna

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie Zarządzeń Burmistrza Olesna: nr 127.2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych, nr 130.2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz nr 134.2018 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

Podziel się