100-lecie odzyskania niepodległości obchodzone w oleskiej “Trójce”

100-lecie odzyskania niepodległości obchodzone w oleskiej “Trójce”

W piątek 9 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie odbyła się uroczystość z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście:

Adrian Czubak, wojewoda opolski, Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna,  dr Bartosz Kuświk, naczelnik delegatury IPN w Opolu, Janusz Wojczyszyn, kierownik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, major Wincenty Soliński, żołnierz Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

O godzinie 11:11 wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy, przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego. Następnie głos zabrali Adrain Czubak, wojewoda opolski oraz Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

Wojewoda wręczył majorowi Wincentemu Solińskiemu odznaczenie państwowe Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali podniosłą i wzruszającą część artystyczną. Po akademii zaproszeni goście oraz uczniowie szkoły udali się na drugą część obchodów pod Pomnik Powstańców Śląskich i wraz z przedstawicielami oleskich szkół złożono kwiaty i uczczono pamięć naszych rodaków, którzy oddali życie w walce o wolną Polskę.

Apel przygotowała klasa 4c i chór szkolny pod kierunkiem Justyny Kuchorz i Renaty Wiendlochy.


*- Informacja i zdjęcia: PSP 3 Olesno.

Podziel się