Co warto wiedzieć na temat tworzenia mapy sytuacyjno – wysokościowej?

Co warto wiedzieć na temat tworzenia mapy sytuacyjno – wysokościowej?

Mapa sytuacyjno – wysokościowa, czyli inaczej mapa do celów projektowych jest niezbędna zarówno przy zatwierdzaniu projektu budowlanego jak i wykonywaniu przyłączy. Oznacza to, że jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych, a na etapie zatwierdzania projektu domu, konieczna będzie wizyta u geodety i zamówienie takiej mapy. Co warto wiedzieć o takiej mapie?

Mapa sytuacyjno – wysokościowa – czym różni się od mapy zasadniczej?

Dla inwestora budowlanego jedną istotną różnicą, pomiędzy tymi dwoma mapami, jest fakt, iż mapa zasadnicza pod żadnym pozorem nie może służyć do celów projektowych, natomiast mapa sytuacyjno – wysokościowa, nie tylko może, ale nawet powinna. Taka mapa zostaje, bowiem tak zaktualizowana, by na jej podstawie można było osadzić projekt domu na działce, względem najbliższych zabudowań i terenów. Jeśli na mapie nie ma obiektów, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie, to nie tylko należy je na mapę nanieść, ale również obowiązkowo trzeba dokonać stosownych obliczeń. Mapa do celów projektowych powinna więc zawierać wszystkie szczegółowe informacje, mające znaczenie dla usytuowania nowego budynku na danym ternie, a więc:

  • aktualne granice działek,
  • wszystkie przyłącza kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, czy telekomunikacyjne,
  • pasy zieleni itd.

Im więcej obiektów do zaznaczenia, tym cena mapy sytuacyjno – wysokościowej wyższa.

Zlecamy stworzenie mapy – kwestie techniczne

Wiadomo, że przy planowaniu budowy i realizacji formalności czas odgrywa bardzo duże znaczenie. Właściwie czas i pieniądze, bo każda formalność wiąże się z uiszczeniem większej czy mniejszej opłaty. Zarówno cena mapy sytuacyjno – wysokościowej, jak i termin jej wykonania uzależniony jest nie tylko od działań geodety, ale również od czynników zewnętrznych.

  • Ile więc będziemy czekać na stworzenie takiej mapy?

Geodeta taką mapę może przygotować nawet w ciągu dwóch tygodni, ale zanim będzie ona użyteczna, musi trafić jeszcze do inspektora kontroli geodezyjnej. I tutaj sprawa mapy może albo utkwić na kilka miesięcy albo od razu być zrealizowana. Warto więc od razu dopytywać o tego rodzaju szczegóły.

  • Jaka jest cena mapy do celów projektowych?

Koszt wykonania takiej mapy waha się między 700 a 1200 złotych. Trzeba też pamiętać, że niezbędne będą minimum trzy egzemplarze, ale dla pewności, że potem znów nie stracimy kilku tygodni, warto od razu zamówić co najmniej pięć. Cena się nie zmienia drastycznie, a przy wykonaniu przyłączy czy nanoszeniu poprawek, będziemy już dysponować właściwą mapą.

  • Jak długo jest ważna taka mapa?

Właściwie mapa jest tak długo aktualna, jak aktualne pozostają naniesione na nią dane, współrzędne i wszelkie obiekty w sąsiedztwie. Mapa może być więc ważna zarówno dwa miesiące, jak i pięć lat.

Mapa do celów projektowych cena – od czego zależy?

Największy wpływ na rachunek za stworzenie takiej mapy ma:

  • położenie działki, czyli lokalizacja,
  • stopień trudności aktualizowania działki.

Każdy powiat kieruje się własnym cennikiem, to po pierwsze. Stąd różnice w cenach nie tylko między województwami, ale i miastami. To jednak, jaka ostateczna będzie cena zależy od prac, jakie musi wykonać geodeta. Jeśli geodeta musi wyznaczać nowe obiekty, czy granice, to cena zawsze będzie wyższa. Innymi słowy, im więcej czasu musi geodeta poświęcić na zaktualizowanie mapy, tym droższa będzie jego praca.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się