Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ Olesno wręczone

Stypendia Stowarzyszenia Przyjaciół ZSZ Olesno wręczone

Korzystając z uroczystości szkolnych jasełek, zostały wręczone po raz dziewiąty stypendia naukowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie dla najlepszych uczniów szkoły.

W tym roku za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę uhonorowano:

Marcelinę Mrugalla

uczennicę klasy II b z Branżowej Szkoły I stopnia

Marcelina ma wzorowe sprawowanie, bardzo wysoka średnią, wielokrotnie reprezentował szkołę na konkursach oraz w zawodach sportowych. Marcelina pełni funkcje w poczcie sztandarowym. W klasie jest skarbnikiem i inicjuje różne imprezy oraz wycieczki. Jest osoba otwartą i chętnie udziela pomocy potrzebującym.


Marka Sigmunda

ucznia klasy III ie z Technikum

Marek ma wzorowe sprawowanie, bardzo wysoka średnią, wielokrotnie reprezentował szkołę na konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Bierze czynny udział w życiu szkoły przygotowując filmy i materiały z uroczystości szkolnych lub promujących szkołę czy szkolne krwiodawstwo. To za jego sprawą aktywnie działa szkolny wolontariat organizując różne akcje charytatywne.


Stypendium przyznano na okres 10 miesięcy od 1 września  do 30 czerwca roku następnego w wysokości 70 złotych miesięcznie, a więc każdy stypendysta otrzyma łącznie 700 złotych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy działa już jedenaście lat, a powstało z inicjatywy nauczycieli, którzy postanowili sami wesprzeć młodzież oraz szkołę w realizacji jej zadań.


*- Informacja i zdjęcia: ZSZ Olesno.

Podziel się